Specifikacija o minimalnim tehničkim zahtevima i Uputstvo za testiranje STB i digitalnih televizijskih prijemnika

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je izradilo Specifikaciju o minimalnim tehničkim zahtevima koje treba da ispune uređaji za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala, kao i Uputstvo o načinu...