Јавна расправа поводом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције

У поступку усаглашавања припремљеног текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација спроводи јавну расправу у периоду од 18....

Министарство припрема свеобухватну базу података Сектора трговине

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација покренуће поступак израде свеобухватне базе података сектора трговине, у циљу сагледавања актуелног стања и потенцијала за даљи развој тржишта на територији целе...

Трибина о безбедном коришћењу интернета у општини Чукарица

У настојању да своју децу заштите од опасности и потенцијалних злоупотреба којима могу бити изложена на интернету, бројни родитељи имају потешкоће како их научити да интернет користе на безбедан...

Потписан споразум о реализацији праксе студената у Тржишној инспекцији

Државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић потписала је споразуме о сарадњи са деканима правних факултета државних универзитета из Новог Сада, Ниша, Крагујевца и Новог...

Појачана економска активност између Србије и Турске допринеће бржем развоју региона

Потпредседник Владе Републике Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић састао се данас са председником Парламента Републике Турске Џемилом Чичеком, са којим је разговарао о...

Продужава се јавна расправа о Нацрту Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja пoкрeнуло је jaвну рaспрaву рaди прибaвљaњa мишљeњa стручнe и ширe jaвнoсти o Нацрту Закона о посредовању у промету и закупу непокретности. Јавна...