Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује коначан списак туристичких водича и туристичких пратилаца који су у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду...

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

Право учешћа на Kонкурсу, као подносилац пријаве предлога програма има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство трговине, туризма и...

Кандић: Нове инвестиције Лидла доказ да тржиште малопродаје има перспективу

Компанија Лидл Србија је започела изградњу логистичког центра у Лапову који би требало да се заврши у наредних годину дана, а државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација...

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета...

Предлог стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности 2021-2026 са акционим планом за период 2021-2023

У складу са Закључком 05 Број: 011-3847/2021-1 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 27. априла 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за...

Водич за е-трговце за подстицање развоја електронске трговине у Србији

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић саопштила је на онлајн конференцији поводом представљања Водича за е-трговце, да је том публикацијом заокружен комплексан процес подстицања развоја електронске трговине: јачања...