RATEL imenovan za telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme u skladu sa Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je 29. maja 2012. godine imenovalo RATEL za telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa bitnim zahtevima iz Pravilnika o radio opremi i...

Kako do otvorenije uprave u Srbiji?

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva – Uprava za Digitalnu agendu, u saradnji sa USAID-om, organizovalo je predstavljanje Partnerstva za otvorenu upravu i diskusiju na temu „Kako do otvorenije...

Analiza ugovora operatora mobilne telefonije u Srbiji

Dana 28. novembra 2011. godine, u beogradskom Medija centru, održan je okrugli sto o zaštiti potrošača u oblasti elektronskih komunikacija. Na ovom skupu, koji je organizovala Asocijacija potrošača Srbije,...

Počelo digitalno emitovanje TV programa u DVB-T2 standardu

Signal se u Inicijalnoj mreži za testiranje emituje sa 15 lokacija širom Srbije. Od tih 15 lokacija, 13 su predajničke: Avala, Crveni Čot, Goč, Gučevo, Niš Gorica, Novi Pazar...

Specifikacija o minimalnim tehničkim zahtevima i Uputstvo za testiranje STB i digitalnih televizijskih prijemnika

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je izradilo Specifikaciju o minimalnim tehničkim zahtevima koje treba da ispune uređaji za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala, kao i Uputstvo o načinu...

Rok za dostavljanje prijava na Konkurs za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova

Rok za dostavljanje prijava na Konkurs za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova je 16. jun 2010.