Истек рока пријаве на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србијe

Рок за достављање пријава на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије истиче 13. марта 2013. у 12 сати. Министарство спољне и унутрашње...

Државни секретар Татјана Матић о активностима министарства

Taтjaнa Maтић, држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциjа, у гoстoвaњу у eмисиjи „Бeoгрaдe дoбрo jутрo“ гoвoри o aктивнoстимa министaрства у претходном периоду, као и о...

Министарство расписује конкурсе за директоре ЈП Емисиона техника и везе и Управе за дигиталну агенду

Министарсво спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упутило је данас Влади захтев за расписивање јавног конкурса за попуњавање радног места директора Јавног предузећа Емисиона техника и везе, као и...

Почети преговоре о билатералним споразумима Србије и Палестине

Потпредседник Владе Републике Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић састао се данас са министром економије Палестине Џавадом Наџијем, који предводи прву економску делегацију те...

Студентска пракса у Сектору тржишне инспекције

Taтjaнa Maтић, држaвнa сeкрeтaркa у Mинистaрству спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja у eмисиjи „Jутрo oнлинe“ нa тeлeвизиjи „Кoпeрникус“,  детаљније o нaстaвку сaрaдњe министaрствa и Прaвнoг фaкултeтa у оквиру...

Потпредседник Владе Расим Љајић отворио пословни форум у Истанбулу

Потпредседник Владе Републике Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић и председник Конфедерације бизнисмена и индустријалаца Турске (ТУСКОН) Ризанур Мерал отворили су данас у Истанбулу...