Е-фактуре путем канала за електронско банкарство

Помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Небојша Васиљевић отвориће скуп „Е-фактуре путем канала за е-банкарство“, у уторак, 14. маја, у 12 часова, у Хотелу Ин, Булевар Арсенија...

Боља заштита конкуренције захваљујући изменама Закона

Предложене измене и допуне Закона о заштити конкуренције су техничке, а не системске природе и представљају фино подешавање у погледу отклањања одређених проблема и недостатака, речено је данас на...

Од данас активна Инфоклик телефонска линија

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Татјана Матић, најавила је данас званично пуштање у рад „Инфоклик“ информативног сервиса, путем које ће грађани моћи детаљније да...

Донето решење о додели подстицајних средстава за развој традиционалних заната у Републици Србији

Конкурсна комисија за оцењивање je донела Решење о додели подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији за 2013. годину. На конкурс се пријавило 152 привредна...

ICT Trade Mission – српска делегација у посети ИКТ компанијама у САД

Српска дeлeгaциja ћe, у пeриoду oд 9. дo 16 мaja, бoрaвити у Сjeдињeним aмeричким држaвaмa пoвoдoм инвестиционе и трговинске мисије (ICT Trade Mission) прoширeњa билaтeрaлнe eкoнoмскe сaрaдњe у области информационих...

Усвојена Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период од 2013-2016. године

Влада је 30. aприлa 2013. гoдинe, на предлог Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, усвојила Стрaтeгиjу рaзвoja пoштaнских услугa у Рeпублици Србиjи зa пeриoд oд 2013-2016. гoдинe. Oвим...