JN arhiva

2021

Javni poziv JN O - 13/2021 - – Nabavka auto guma za službena vozila sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Javni poziv JN O - 11/2021 -Servisiranje službenih vozila  za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

Javni poziv JN O - 6/2021  -  Nabavka licenci za spftvere za pretragu interneta Maltego xl, Maltego social link i Mozenda.

Javni poziv JN O - 10/2021  -  Servisiranje službenih vozila  (po partijama)

Javni poziv JN O - 7/2021  -  Nabavka dizel goriva

Javni poziv JN O - 9/2021  -  Servisiranje službenih vozila kod ovlašćenog servisera po partijama

Javni poziv JN O – 8/2021 – Nabavka kvalifikovanih elektronskih potpisa i čitača za potrebe Sektora turističke inspekcije i Sekretarijata

Javni poziv JN O – 3/2021 – Organizacija konferencija i drugih događaja

Javni poziv JN O – 4/2021 – Nabavke opreme u svrhu unapređenja informaciono komunikacione infrastrukture u obrazovanju nauci i kulturi

Javni poziv JN O – 5/2021 – Nabavka licenci za GIS softver

Javni poziv JN O – 1/2021 – Izrada saobraćajnog projekta za postavljanje turističke signalizacije na teritoriji RS

Javni poziv JN O – 2/2021 – Nabavka multifunkcionalnog podnog štampača

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke br. 110-00-99/2020-02

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU

Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost

Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama

Prethodno obaveštenje- Promovisanje

Prethodno obaveštenje- avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 – Dubai

JN O-41/2021 – Nabavka opreme za server salu u Data centru u Pariskoj 7

Javni poziv za javnu nabavku dobara – Nabavka kvalifikovanih elektronskih potpisa i čitača za potrebe Sektora tržišne inspekcije, broj javne nabavke JN O – 42/2021

Javni poziv za javnu nabavku dobara – Usluga održavanja softvera NEPRO + za potrebe tržišne inspekcije, broj javne nabavke JN O – 38/2021

 

Javni poziv za javnu nabavku usluga – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora tržišne inspekcije (po partijama), broj javne nabavke JN O – 39/2021.

JN O-34/2021 – Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

JN O-37/2021 – Promocija nacionalnog brenda Srbija kroz organizaciju skupa privrednih subjekata koji se bave tradicionalni zanatima u Srbiji

Javni poziv za javnu nabavku usluga – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora tržišne inspekcije (po partijama), broj javne nabavke JN O – 36/2021.

JN O-31/2021 – Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

JN O 27/2021 – Izrada sa postavljanjem turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji opština Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig, Gornji Milanovac, grada Čačka i područja Divčibara

JN O 28/2021 – Izrada sa postavljem turističke saobraćajne signalizacije za obeležavanje biciklističke rute ,,EuroVelo 11“ – faza I od granice AP Vojvodine do Niša

Javni poziv za javnu nabavku JN O 32/2021 – Usluge održavanja infrastrukture (dizel agregat, INROW jedinice i UPS uređaj) u server sali Ministarstva.

Javni poziv za javnu nabavku JN O 33/2021 – Nabavka novih modula za Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu

Javni poziv za javnu nabavku JN O 29/2021 – Kontakt centar za oblast trgovine i zaštite potrošača

Javni poziv za javnu nabavku JN O 30/2021 – Nabavka usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Javni poziv za javnu nabavku JN O 19/2021 – Digitalizacija arhive o Mihajlu Pupinu

Javni poziv za javnu nabavku JN O 26/2021 Nabavka veb orijentisane apalikacije za praćenje realizacije ugovora zajedničke širokopojasne infrastrukture u ruralnim predelima

Javni poziv za javnu nabavku JN O 23/2021 Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije po partijama, ponovljen postupak za partiju Novi Sad

Javni poziv ja javnu nabavku JN O 24/2021 Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne idu preko centralizovane nabavke UZZPRO

Javni poziv ja javnu nabavku JN O 22/2021 Održavanje softvera INES+ za potrebe tržišne inspekcije

Javni poziv za javnu nabavku dobara – Nabavka klima uređaja, broj javne nabavke JN O – 20/2021

Javni poziv- JN O-21/2021 Usluge prevođenja za potrebe ministatsrtva (po partijama )

Javni poziv- Digitalizacija turističke ponude Srbije- JN O 18/2021

Javni poziv- Održavanje softvera za rad Sektora turističke inspekcije- JN O 15/2021

Javni poziv- O 17/2021- Usluga nabavki avio karata

Javni poziv- Usluge stručnog nadzora Povezane škole faza 3

Javni poziv JN O – 12/2021 – Usluge štampanja i prateće usluge

Javni poziv JN O – 14/2021 – Izrada Strategije trgovine Republike Srbije sa akcionim planom

Javni poziv JN O – 13/2021 – – Nabavka auto guma za službena vozila sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Javni poziv JN O – 11/2021 -Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

Javni poziv JN O – 6/2021 – Nabavka licenci za spftvere za pretragu interneta Maltego xl, Maltego social link i Mozenda.

Rural Broadband

IKT infrastruktura za obrazovne institucije – faza 3

Nadogradnje kičme AMRES mreže

JN O-47/2021 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju marine Golubac

Javni poziv 48/2021 - Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora tržišne inspekcije (po partijama), ponovljeni postupak za Partiju Požarevac

JN O-46/2021 - Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje ministarstva

JN O-49-/2021 - Održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione tehnologije

JN O-51/2021 - Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

JN O - 53/2021 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora tržišne inspekcije (po partijama), ponovljeni postupak za Partiju Požarevac

JN O 52-2021 Organizacija javnog događaja iz oblasti zaštite potrošača i cilju podizanja svesti javnosti o pravima potrošača

Javni poziv za javnu nabavku usluga – JN O-54/2021 Nabavka usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

JN O-55/2021 Organizacija konferencija i drugih događaja

2020

Javni poziv JN O – 42/2020 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

Javni poziv za javnu nabavke usluge JN O 41/2020 – Organizacija javnog dodgađaja iz oblasti zaštite potrošača u cilju podizanja svesti

Javni poziv za javnu nabavke usluge JN O 40/2020 – Održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednosti

Javni poziv za javnu nabavke dobara JN O 39/2020 – Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Javni poziv za javnu nabavke dobara JN O 38/2020 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

Javni poziv za javnu nabavke dobara JN O 37/2020 – Nabavka računarske opreme za potrebe Sektora za informaciono društvo i informacionu bezbednost

Javni poziv za javnu nabavku JN O - 36/2020 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu “Podrška razvoju e-uprave“ sa rezervni delovima

Javni poziv za otvoreni postupak javne nabavke JN O 34/2020 – Usluga odvozenja i odlaganja otpada na deponiju u skladu sa ekološkim propisima

Javni poziv za javnu nabavku usluge – održavanje softvera NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije (JN O-35/2020)

Javna nabavka JN O 4/2020 - Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje ministarstva

Javna nabavka JN O 32/2020 - Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Javna nabavka JN O 33/2020 - Održavanje softvera NEPRO+

Javna nabavka JN MV 29/2020 - Nabavka klima uređaja (pokretnih i ugradnih) sa uslugom montaže novih i demontaže postojećih klima

Javna nabavka JN MV 31/2020 - Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Javna nabavka JN MV 30/2020 - Nabavka auto guma za službena vozila sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Javna nabavka JN MV 10/2020 - Usluga održavanja infrastrukture (dižel agregat, INROW jedinice i UPS uređaju) u server sali Ministarstva

Javna nabavka JN O 28/2020 - Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne idu preko centralizovane nabavke UZZPRO-a

Javna nabavka JN P 27/2020 - Usluga održavanja NexTBIZ softvera

Javna nabavka JN MV 26/2020 - Usluga odvoženja i odlaganja otpada na deponiju u skladu sa ekološkim propisima

Javna nabavka JN P 24/2020 - Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)

Javna nabavka JN O 25/2020 - javna nabavka radova - Izrada sa postavljanjem turističke sabraćajne signalizacije na teritoriji opština

Javna nabavka JN O 5/2020 - Nabavka licenci za GIS softver

Javna nabavka JN O - 15/2020- Servisiranje službenih vozila za sektor tržišne inspekcije (po partija)

Javna nabavka JN O - 22/2020 - Servisiranje i održavanje službenih vozila kod ovlašćenog servisera (po partijama)

Javna nabavka JN MV - 23/2020 - Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Javna nabavka JN O - 21/2020 - Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

Javna nabavka JN MV - 19/2020 - Usluge prevođenja za potrebe ministartsva

Javna nabavka JN MV - 20/2020 - Usluge održavanje softvera INES+

Javna nabavka JN O - 18/2020 - Izrada vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja

Javna nabavka JN O - 17/2020 - Nabavka avio karata i hotelskoh smeštaja po partijama

Javna nabavka JN O - 8/2020 - Nabavka komunikacione opreme za računarske kabinete u školama

Javna nabavka JN MV 9/2020 - Prevoz delegacija za potrebe Ministarstva

Javna nabavka JN O 13/2020 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za potrebe međunarodne izložbe EXPO DUBAI 2020

Javna nabavka JN MV 12/2020 – Usluge štampanja i prateće usluge

Javna nabavka JN MV 2/2020 - Izrada Saobraćajnog projekta za postavljanje turističke signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke

Javna nabavka JN O 3/2020 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turizma i Sekretarijata

Javna nabavka male vrednosti JN MV 11/2020 – Nabavka izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2020 – Usluga izrada dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za

2019

Javna nabavka JN O 49/2019 – Organizacija konferencija i drugih događaja

Javna nabavka male vrednosti JN MV 53/2019 – Usluge štampanja i prateće usluge

Javna nabavka male vrednosti JN MV 52/2019 – Nabavka zimskih auto guma za novopribavljena službena vozila

Javna nabavka male vrednosti JN MV 44/2019 – Usluga odvoženja i odlaganja otpada na deponiju u skladu sa ekološkim propisima

Javna nabavka male vrednosti JN MV 43/2019 – Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Javna nabavka male vrednosti JN MV 33/2019 – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije

Javna nabavka male vrednosti JN O 38/2019 – Održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednosti

Javna nabavka male vrednosti JN MV 48/2019 – Nabavka kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

Javna nabavka male vrednosti JN MV 45/2019 – Nabavka licenci za GIS siftver

Javna nabavka male vrednosti JN MV 47/2019 – Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka male vrednosti JN MV 40/2019 – Tekuće popravke i održavanje sistema za klimatizaciju zgrade u ulici Pariska br. 7

Javna nabavka JN O 46/2019 – Sistemska podrška radi obezbeđivanja funkcionisanja sistema na centralnoj lokaciji AMRES potrebna za realizaciju

Javna nabavka JN O 42/2019 – Obeležavanje dana potrošača u cilju podizanja svesti javnosti o pravima potrošača

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 41/2019 – Prevoz članova delegacije Republike Srbije u Budimpeštu radi učešča na H redovnom zasedanju

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 7/2019 – Nabavka baterijskih modula na UPS-u u zgradi u ulici Pariska 7

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 39/2019 – Usluge organizovanja seminara za Sektor turističke inspekcije

Javna nabavka usluga 37/2019 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoju e-uprave“ sa rezervnim delovima

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 36/2019 – Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne du preko centralizovane UZZPRO nabavke

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 34/2019 – Edukacija MSP sektora u trgovini

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 32/2019 – Nabavka radne odeće za potrebe turističke inspekcije

Javna nabavka male vrednosti - JN MV 31/2019 – Usluge organizovanja seminara za Sektor turističke inspekcije

Javnu nabavku dobra - JN O 35/2019 – Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na Internetu

Javnu nabavku dobra - JN MV 30/2019 – Izrada elaborata međunarodne turističke biciklističke rute

EuroVelo 11 na teritoriji Republike Srbije

Javnu nabavku dobra - JN MV 29/2019 – Međunarodna promocija nastupa Repupublike Srbije za potrebe na kineskom međunarodnom sajmu investicija

Javnu nabavku dobra - JN O 28/2019 – Servisiranje službenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Javnu nabavku dobra - JN MV 27/2019 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

Javnu nabavku dobra - JN MV 25/2019 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Javnu nabavku dobra – Istraživanje elektronske trgovine na tržištu Republike Srbije JN MV 24/2019

Javnu nabavku dobra – Nabavka opreme za škole učesnice ,,IT karavan 04“ JN MV 26/2019

Javnu nabavku P JN - 23/2019 - Usluge servisiranja vesti i multimedijalnog sadržaja po partijama

Partija 1 - Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet serisa vesti Novinarske agencije Beta Pres
Partija 2 - Usluge multimedijalnog paketa servis vesti Novinarske agencije Tanjug

Javnu nabavku JNMV - 22/2019 - Unapređenje i održavanje Portala stari zanati i Registra posrednika po partijama

Javnu nabavku dobra – Nabavka opreme za škole učesnice ,,IT karavan 04“ JN MV 21/2019

Javna nabavka JN O-21/2019- Izrada i postavljanje turističke saobraćajne sinalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka JN O-13/2019- Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Povezane škole FAZA 2

Javna nabavka JN MV - 16/2019 - Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Javna nabavka JN O - 12/2019 - Nabavka opreme u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u nauci, kulturi i obrazovanju

Javna nabavka JN O - 20/2019 - Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja po partijama

Javna nabavka JN MV - 19/2019 - Usluge prevođenja za potrebe ministratstva

Javna nabavka JN O - 15/2019 - Servisiranje službenih vozila

Javna nabavka JN MV 17/2019 - Održavanje softvera za rad turističke inspekicje 2017-2019

Javna nabavka JN MV 18/2019 - Usluge izrade dizajna o štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno

Javna nabavka JN O 8/2019 - usluga stručnog nadzor na izvođenjem radova za obnovu AMRES data centra

Javna nabavka JN O 14/2019 - Stručni nadzor na izvođenjem radova na izgradnji gondole u Beogradu - Kabinska žičara Usće - Kalemegdan

Javna nabavka JN O 11/2019 - Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja- faza 2

Javna nabavka JN -10/2019 - Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za međunarodnu izložbu EXPO 2020 Dubai

Javna nabavka JN MV-9/2019 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Javna nabavka JN MV-6/2019 - Usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno

Javna nabavka JN MV-4/2019 - Usluge održavanja infrastrukture (dizel agregat, INROW jedinice i UPS iređaji) u server sali Ministarstva

Javna nabavka JN MV-3/2019 - Prevoz delegacija za potrebe Ministarstva

Javna nabavka JN O-2/2019 - Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja (po partijama)

Partija 3 – Obnova AMRES data centra

Javna nabavka JN MV-1/2019 - Usluge izrade dizajna i štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano

2018

Javna nabavka O-13/2018 - Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture - po partijama

Partija 1 - Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
Partija 2 - Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Архива 9

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Javna nabavka JN MV-58/2018 -Usluge štampanje i prateće usluge

Javna nabavka JN MV-56/2018 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Javna nabavka JN MV-50/2018 -Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izgradnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

Javna nabavka JN O-59/2018 -Nabavka avo karata za realizaciju studijske posetu u okviru Tvining projekta IPA 2013 "Dalji razvoj potrošača u Srbiji"

Javna nabavka JN MV-55/2018 -Nabavka licenci za softvere za informaciono-komunikacione potrebe Ministarstva

Javna nabavka JN O-52/2018 -Organizacija konferencija i drugih događaja

Javna nabavka JN MV-57/2018 -Održavanja i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Javna nabavka JN O-48/2018 -Servisiranje službenih vozila po partijama

Javna nabavka JN O-29/2018 -Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi

Javna nabavka JN O-44/2018 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu Podrška razvoja e-uprave sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka JN O-51/2018 - Izgradnja gondole u Beogradu-kabinska žičara- Ušće Kalemegdan

Javna nabavka O-13/2018 - Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture - po partijama

Partija 1 - Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
Partija 2 - Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Javna nabavka JN O-59/2018 -Nabavka avo karata za realizaciju studijske posetu u okviru Tvining projekta IPA 2013 "Dalji razvoj potrošača u Srbiji"

Javna nabavka JN MV-55/2018 -Nabavka licenci za softvere za informaciono-komunikacione potrebe Ministarstva

Javna nabavka JN O-52/2018 -Organizacija konferencija i drugih događaja

Javna nabavka JN MV-57/2018 -Održavanja i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Javna nabavka JN O-48/2018 -Servisiranje službenih vozila po partijama

Javna nabavka JN O-29/2018 -Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi

Javna nabavka JN O-44/2018 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu Podrška razvoja e-uprave sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka JN O-51/2018 - Izgradnja gondole u Beogradu-kabinska žičara- Ušće Kalemegdan

Javna nabavka O-13/2018 - Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture - po partijama

Partija 1 - Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
Partija 2 - Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Архива 8

Javna nabavka JN MV-46/2018 - Nabavka opreme za studio za potrebe Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu

Javna nabavka JN O-40/2018 - Održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednosti

Javna nabavka JN O - 28/2018 - Obuke sa ciljem podizanja kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti

Javna nabavka JN MV - 47/2018 - Edukacija MSP u trgovini

Javna nabavka JN MV - 41/2018 - Nabavka licenci za GIS softver

Javna nabavka JN MV - 49/2018 - Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Javna nabavka JN MV - 35/2018 - Edukativne aktivnosti MSP sektora i preduzetnika za podsticaj razvoja elektornske uprave

Javna nabavka JN O - 42/2018 - Podrška rada i održavanje kontakt centra i sismtema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Javna nabavka JN MV - 37/2018 - Nabavka radne odeće za potrebe turističke inspekcije

Javna nabavka JN MV - 43/2018 - Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Javna nabavka JN MV - 36/2018 - Usluga organizovanja seminara za Sektor turističke inspekcije

Javna nabavka otvoreni postupak - Izgradnja gondole u Beogradu - kabinske žičare - Ušće-Kalemegdan

Javna nabavka JN MV - 33/2018 - Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Javna nabavka JN MV - 34/2018 - Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Javna nabavka JN MV - 22/2018 - Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka P - 31/2018 - Usluga održavanja NextBiz softvera

Javna nabavka JN MV - 32/2018 - Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

Javna nabavka JN MV - 30/2018 - Usluge uzrokovanja, analize i izrade ze potrebe Sektora Tržišne inspekcije

Javna nabavka JN MV - 21/2018 - Usluge prevođenja po partijama

Javna nabavka JN O - 25/2018 - Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja, obilkovana po partijama

Javna nabavka JN O - 23/2018 - Izrada i postavljanje turističke saobracajne signalizacije na područiju turističke destinacije Donje Podunavlje

Javna nabavka JN MV - 26/2018 - Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potorošača

Javna nabavka JN MV - 27/2018 - Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano

Javna nabavka JN MV - 20/2018 - Izrada portala za brownfild investicvije u Republici Srbiji

Javna nabavka JN MV - 18/2018 - Istraživanje u oblasti zaštite potrošača u cilju izrade stručne osnove za pripremu Strategije

Javna nabavka JN O - 19/2018 - Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne ide preko centralizovane navavke UZZPRO-a

Javna nabavka JN O - 16/2018 - Servisiranje sližbenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Javna nabavka JNMV - 17/2018 - Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Javna nabavka P - 14/2018 - Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet servisa vesti Novinarske agencije Beta Pre

Javna nabavka MV 10/2018 - Usluge uzrokovanja, analize i izrade izveštaja za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka O-15/2018 - Nabavka opremne u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture SANU

Архива 7

Javna nabavka O-13/2018 - Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture - po partijama

Partija 1 - Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
Partija 2 - Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Javna nabavka P - 14/2018 - Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet servisa vesti Novinarske agencije Beta Pre

Javna nabavka MV 10/2018 - Usluge uzrokovanja, analize i izrade izveštaja za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka O-15/2018 - Nabavka opremne u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture SANU

Javna nabavka O-13/2018 - Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture - po partijama

Partija 1 - Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
Partija 2 - Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Javna nabavka O-7/2018 - Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka male vrednosti - 8/2018 - Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka male vrednosti - 12/2018 - Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Javna nabavka male vrednosti - 4/2018 - Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Javna nabavka male vrednosti - Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Javna nabavka male vrednosti - Usluge održavanja softvera- INES+ - JN MV 6/2018

Javna nabavka male vrednosti - Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Javna nabavka O-7/2018 - Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka male vrednosti - 8/2018 - Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Javna nabavka male vrednosti - 12/2018 - Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Javna nabavka male vrednosti - 4/2018 - Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Javna nabavka male vrednosti - Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Javna nabavka male vrednosti - Usluge održavanja softvera- INES+ - JN MV 6/2018

Javna nabavka male vrednosti - Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Javna nabavka male vrednosti - 4/2018 - Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Javna nabavka male vrednosti - Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Javna nabavka male vrednosti - Usluge održavanja softvera- INES+ - JN MV 6/2018

Javna nabavka male vrednosti - Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Javna nabavka male vrednosti- Izrada projekata optimalne opremljenosti ustanova obrazovanja informaciono-komunikacionim infrastrukturom- JNMV 5/2018

Javna nabavka- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)-JN P-9/2018

Javna nabavka male vrednosti - 2/2018 - Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Javna nabavka - OJN - 1/2018 - Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta

Javna nabavka male vrednosti - 57/2017 - Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa videnim žigom i zaštitom od falsifikovanja za

Javna nabavka male vrednosti - 56/2017 - Nabavka formiranje i objavljivanje liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS)

Javna nabavka male vrednosti - 19/2017 - Servisiranje opreme - mašina za drobljenje/seckanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru

Javna nabavka O- 53/2017 - Servisiranje službenih vozila po partijama

Javna nabavka O- 50/2017 - Održavanje infrastrukture (dizel agregati, čiler, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva

Javna nabavka male vrednosti - 55/2017 - Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka male vrednosti - 49/2017 - Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka male vrednosti - 44/2017 - Usluga održavanja softvera INES+

Javna nabavka O-38/2017 - Obuka nastavnika i profesora u oblasti informaciono-komunikacionoh tehnologija

Javna nabavka O-51/2017 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu "Podrška razvoja e-uprave" sa rezervnim delovima

Javna nabavka male vrednosti-48/2017- Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka O-39/2017- Obuka sa ciljem podizanja kapicetata zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti

Javna nabavka O-35/2017- Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administratiranje IKT-a Ministarstva

Архива 6

Javna nabavka- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)-JN P-9/2018

Javna nabavka male vrednosti - 2/2018 - Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Javna nabavka - OJN - 1/2018 - Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta

Javna nabavka male vrednosti - 57/2017 - Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa videnim žigom i zaštitom od falsifikovanja za

Javna nabavka male vrednosti - 56/2017 - Nabavka formiranje i objavljivanje liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS)

Javna nabavka male vrednosti - 19/2017 - Servisiranje opreme - mašina za drobljenje/seckanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru

Javna nabavka O- 53/2017 - Servisiranje službenih vozila po partijama

Javna nabavka O- 50/2017 - Održavanje infrastrukture (dizel agregati, čiler, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva

Javna nabavka male vrednosti - 55/2017 - Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka O-41/2017- Organizacija konferencija i drugih događaja

Javna nabavka JN MV 52/2017- Analiza stanja i unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije

Javna nabavka JN O 36/2017- Nabavka softvera za praćenje realizacije aktivnosti i upravljanje dokumentima na projektima Ministarstva

Javna nabavka uslugevrednosti JN O 5/2017- Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izdragnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

Javna nabavka male vrednosti JN MV 10/2017- Nabavka licenci za softvere za zaštitu i upravljanje bezbednošću informacionog sistema Ministarstva

Javna nabavka male vrednosti JN MV 46/2017- Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Javna nabavka male vrednosti JN MV 40/2017- Usluge štampanja i prateće usluge

Javna nabavka male vrednosti- Analiza stanja i preporuka unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije, JN MV 45/2017

Javna nabavka male vrednosti JN MV 43/2017- Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka P-25/2017 - Prikupljanje podataka i istraživanje tržišta u oblastima u nadležnosti ministratstva

Javna nabavka O-31/2017 - Razvoj informacionog sistema za upravljanje indicendima u oblasti informacione bezbednosti

Javna nabavka O-37/2017 - Nabavka i instalacija opreme u svrhu unapređivanja informaciono-komunikacione infrasrukture u obrazovanju,nauci

Javna nabavka P-42/2017 - Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja Novinarske agencije Tanjug

Javna nabavka O-34/2017 - Usluge istraživanja odnosa u kanalima marketinga u Republici Srbiji

Javna nabavka male vrednosti - 33/2017 - Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za

Javna nabavka O-17/2017 - Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Javna nabavka male vrednosti - 30/2017 - Usluga praćenja štampanih i elektronski medija

Javna nabavka-29/2017 - Održavanje NextBiz softvera

Javna nabavka-23/2017 - Održavanje softvera MIMIS, NEPRO+ i INES+

Javna nabavka -O-24/2017 - Usluge serisiranja službenih vozila

Javna nabavka -O-28/2017 - Podrška i održavanje kontakt centra i sistem podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Javna nabavka male vrednosti 27/2017 - Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Javna nabavka male vrednosti -O-26/2017 - Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja

Javna nabavka - male vrednosti - 16/2017 - Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije

Centralizovana javna nabavka 3/2017 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru nabavke goriva: Parija 2 Evro premium BMB 95 i Partija 3 Evro Dize

Javna nabavka -O-21/2017 - Usluge prevođenja po partijama

Javna nabavka -O-22/2017 - Usluge istraživanja odnosa u kanalima marketinga u Republici Srbiji

Архива 5

Javna nabavka -O-18/2017 - Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja po partijama

Javna nabavka -O-20/2017 - Nabavke i instalacija opreme u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u obrazovanju,

Javna nabavka -O-6/2017 - Nabavka GIS informacionog sistema radi prikupljanja i objavljivanja podataka o dostupnosti širokopojasnog

Javna nabavka - Male vrednosti -O-15/2017 - Održavanje računarske opreme Ministarstva sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka -O-11/2017 - Servisiranje službenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Javna nabavka -O-13/2017-nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne idu preko UZZPRO nabavke

Javna nabavka - JN-P-14/2017- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja

Javna nabavka - O-12/2017, - Organizacija konferencija i drugih događaja povodom predstavljanja CEFTA 2017

Javna nabavka - O-3/2017, -Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za međunarodnu izložbu 'EXPO 2017' Astana

Javna nabavka - Male vrednosti –O-4/2017, - Nabavka edukativnih robota i drugih materijala za obrazovanja

Javna nabavka male vrdnosti 2/2017, Osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu

Javna nabavka –O-1/2017, Usluge mobilne telefonije

Javna nabavka – Obuke sa ciljem podizanje kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece

Javna nabavka O-40/2016 - Analiza potreba i izrada pilot projekata za izgradnju

pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

JN O-42/2016 - Nabavka serverske računarske opreme i ostale računarske opreme - Partija 1 - Nabavka serverske računarske opreme

JN MV broj 39/2016 - Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje IKT-a ministarstva

JN MV broj 38/2016 - Održavanje infrastrukutre (dizel agregat, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva.

Javna nabavka - Komunikaciona oprema za umrežavanje obrazovnih institucija, O-34/2016.

Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila (po partijama) - JN MV 31/2016

Javna nabavka MV 33/2016 – Usluge uzorkovanja, analize izrade izveštaja (po partijama).

Javna nabavka JN MV 37/2016 - Nastava stranog jezika za zaposlene

Javna nabavka JN MV 32/2016 - Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena

Javna nabavka usluge MV 36/2016 - Edukacija MSP sektora u trgovini

Javna nabavka MV 29/2016 - Izrada akta o proceni rizika i obuka za bezbednost i zdravlje na radu

Javna nabavka MV 28/2016 – Analiza dostupnosti i zastupljenosti internet pristupa u Srbiji.

Javna nabavka O-30 - nabavka serverske računarske opreme i ostale računarske opreme (po partijama).

Javna nabavke usluge Organizovanje konferencija i drugih događaja, O-27/2016.

Javna nabavka male vrednosti – Održavanje i sitemska podrška za data centar u Pariskoj, JNMV 22/2016

Javna nabavka Usluge uzorkovanja, analize i izrade izveštaja (po partijama), JN MV 26/2016

JN O-23/2016 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoju e-uprave“ sa ugradnjom rezervnih delova

Архива 4

JN MV 25/2016 – Osiguranje vozila

Javna nabavka - Uspostavljanje jedinstvenog informacionog kontakt centra za upravljanje incidentima i pružanje podrške u oblasti informacione

Javna nabavku usluga – Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena, broj JNMV 21/2016.

Javna nabavka male vrednosti 20/2016 - Održavanje i dorada softvera za budžetsko računovodstvo

JN MV 14/2016 – Usluge štampanja i prateće usluge štampanih

JN MV 19/2016 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija.

JN MV 18/2016 - Održavanje softvera za rad turističke inspekcije.

JN O 16/2016 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama).

Javna nabavka male vrednosti- Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena, JN-17-2016

Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara Toneri za štampače i fotokopir aparate, JNMV 15/2016.

Javna nabavka male vrednosti- Usluge transporta, JN-13-2016

Javna nabavka male vrednosti- nabavka licenci za korisničke softvere

Javna nabavka male vrednosti- Usluge prevođenja, JNMV 8/2016

Javna nabavka male vrednosti – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji

Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila (po partijama) - JN MV 11/2016

Javna nabavka male vrednosti - Izrada i postavljanje turističke saob. signalizacije za označavanje međunarodne bicilklističke rute IRON

Javna nabavka - Usluge transporta –selidba ekonomskih savetnika 5/2016

Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke broj 10/2015, čiji je predmet nabavka dobara računarska oprema i štampači, Partija 5.

Javna nabavka male vrednosti- Organizacija kampanje IT karavan

Javna nabavke male vrednosti – Održavanje računara i računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova - 3/2016

Javna nabavka dobara O-1/2016 – Komunikaciona oprema za umrežavanje obrazovnih institucija

Javna nabavka- Osiguranje zaposlenih 2/2016

Javna nabavka usluge uzorkovanja, analize i izrade izveštaja. Imenovana tela i akreditovane laboratorije za motorno gorivo, tekstil,

Javna nabavka male vrednosti- Održavanje infrastrukture( dizel agregati, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva

Javna nabavka male vrednosti- Auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja 50/2015

Javna nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate P-52/2015

Javna nabavka male vrednosti- Nastava stranog jezika za zaposlene 43/2015

Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje IKT-a Ministarstva- JN MV 45/2015

Javna nabavka male vrednosti - Nabavke usluga Obuke za nastavnike u oblasti informacionih tehnologija, 37/2015

Javna nabavka male vrednosti broj 41/2015- Nabavka mobilnih telefona

Javna nabavka male vrednosti broj 36/2015- Ažuriranje, nadogradnja i održavanje informacionog sistema trgovine

Javna nabavka 1/2014 - Nabavka usluge mobilne telefonije

Javna nabavka male vrednosti 42/2015 - Organizovanje konferencija i drugih događaja

Javna nabavka male vrednosti 35/2015 - Usluge transporta

Javna nabavka dobara serverske računarske opreme, računarske opreme i specijalizovanog storidž uređaja za data centar, oblikovan po

Javnu nabavka male vrednosti 33/15- nabavka nove verzije softvera sa ESRI platformom i obuka za njegovo korišćenje.

Javnu nabavka radova - Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Iron

Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama) JN-O-7/2015

Usluge transporta- JN MV 30/2015.

Архива 3

Javna nabavka usluga O-28/2015 - Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoju e-uprave“

Javna nabavka usluge 29/2015-Održavanje softvera za brzu razmenu podataka o nebezbednim proizvodima „NEPRO”

Javna nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate - O-3/2015

Javna nabavka usluga P-25/2015 – Održavanje Softvera za budžetsko računovodstvo

Javna nabavka O-20/2015 - Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije za označavanje skijaškog centra Kopaonik

Javna nabavka male vrednosti 26/2015 – Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Javna nabavka O-2/2015 - usluga osiguranja vozila

Javna nabavka O-01/2015 - usluga prevođenja

Javna nabavka P-24/2015 - usluge štampanja vaučera neophodnih za realizaciju Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava

Javna nabavka 19/2015 - usluge savetovanja u oblasti javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti 21/2015 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

Javna nabavka male vrednosti 13/2015 - Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Javna nabavka u pregovaračkom postupku – usluge pisanog i internet servisa vesti P-9/2015

Javna nabavka male vrednosti – Usluge kreiranja Strategije trgovine Republike Srbije sa akcionim planom (po partijama).

Javna nabavka dobara-Zakup poslovnog, magacinskog prostora i opreme, JN O-17/2015

Javna nabavka male vrednosti- Usluge transporta JN MV 22/2015

Javna nabavka male vrednosti- Usluge istraživanja i analize stanja sektora trgovine u Republici Srbiji

Javna nabavka - pokretanje pregovaračkog postupka za nabavku avio karata i hotelskog smeštaja za potrebe Svetske izložbe „EXPO MILANO

Javna nabavka usluge- Oglašavanje u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Javna nabavka male vrednosti 12/2015 – Usluge izrade promotivnog materijala za potrebe Svetske izlozbe „EXPO MILANO 2015“ u Milanu

JAVNA NABAVKA male vrednosti 8/2015 - Usluga izrade umetničke instalacije za potrebe Svetske izložbe "EXPO MILANO 2015" u Milanu

Javna nabavka P-11/2015 - Usluga štampanja vaučera neophodnih za realizaciju Uredbe o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu

JAVNA NABAVKA O-5/2015 - Usluga nabavke avio karata i hotelskog smeštaja za potrebe svetske izložbe "Expo Milano"

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6/2015 - Održavanje turističke signalizacije za obeležavanje međunarodne biciklističke rute "Eurovelo 6"

JAVNa NABAVKA MALE VREDNOSTI- Usluga brendiranja vozila vizuelnim identitetom digitalizacije

Javna nabavka male vrednosti 38/2014 – Ispitivanje šire društvene zajednice o procesu digitalizacije

Javna nabavka male vrednosti 44/2014 - Usluge uzorkovanja, analize i izrade izveštaja (po partijama)

Javna nabavka usluge osiguranja zaposlenih i vozila (po partijama).

Javna nabavka oblikovana po partijama- Usluge servisisiranja i održavanja motornih vozila sa ugradnjom rezervnih delova.

JAVNA NABAVKA O-37/2014-Usluga štampanja