ЈН архива

2021

Јавни позив JН О - 13/2021 - – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавни позив JН О - 11/2021 -Сервисирање службених возила  за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив JН О - 6/2021  -  Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Јавни позив JН О - 10/2021  -  Сервисирање службених возила  (по партијама)

Јавни позив JН О - 7/2021  -  Набавка дизел горива

Јавни позив JН О - 9/2021  -  Сервисирање службених возила код овлашћеног сервисера по партијамa

Јавни позив ЈН О – 8/2021 – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора туристичке инспекције и Секретаријата

Јавни позив ЈН О – 3/2021 – Организација конференција и других догађаја

Јавни позив ЈН О – 4/2021 – Набавке опреме у сврху унапређења информационо комуникационе инфраструктуре у образовању науци и култури

Јавни позив ЈН О – 5/2021 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавни позив ЈН О – 1/2021 – Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације на територији РС

Јавни позив ЈН О – 2/2021 – Набавка мултифункционалног подног штампача

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 110-00-99/2020-02

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ

Претходно обавештење- Информациона безбедност

Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење- Промовисање

Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

ЈН О-41/2021 – Набавка опреме за сервер салу у Дата центру у Париској 7

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора тржишне инспекције, број јавне набавке JН О – 42/2021

Јавни позив за јавну набавку добара – Услуга одржавања софтвера НЕПРО + за потребе тржишне инспекције, број јавне набавке ЈН О – 38/2021

 

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 39/2021.

ЈН О-34/2021 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

ЈН О-37/2021 – Промоција националног бренда Србија кроз организацију скупа привредних субјеката који се баве традиционални занатима у Србији

Јавни позив за јавну набавку услуга – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), број јавне набавке JН О – 36/2021.

ЈН О-31/2021 – Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

ЈН О 27/2021 – Израда са постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији општина Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Горњи Милановац, града Чачка и подручја Дивчибара

ЈН О 28/2021 – Израда са постављем туристичке саобраћајне сигнализације за обележавање бициклистичке руте ,,ЕуроВело 11“ – фаза I од границе АП Војводине до Ниша

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 32/2021 – Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS уређај) у сервер сали Министарства.

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 33/2021 – Набавка нових модула за Централни информациони систем у угоститељству и туризму

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 29/2021 – Контакт центар за област трговине и заштите потрошача

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 30/2021 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 19/2021 – Дигитализација архиве о Михајлу Пупину

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 26/2021 Набавка веб оријентисане апаликације за праћење реализације уговора заједничке широкопојасне инфраструктуре у руралним пределима

Јавни позив за јавну набавку ЈН О 23/2021 Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције по партијама, поновљен поступак за партију Нови Сад

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 24/2021 Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО

Јавни позив ја јавну набавку ЈН О 22/2021 Одржавање софтвера ИНЕС+ за потребе тржишне инспекције

Јавни позив за јавну набавку добара – Набавка клима уређаја, број јавне набавке JН О – 20/2021

Јавни позив- ЈН О-21/2021 Услуге превођења за потребе министатсртва (по партијама )

Јавни позив- Дигитализација туристичке понуде Србије- ЈН О 18/2021

Јавни позив- Одржавање софтвера за рад Сектора туристичке инспекције- ЈН О 15/2021

Јавни позив- O 17/2021- Услуга набавки авио карата

Јавни позив- Услуге стручног надзора Повезане школе фаза 3

Јавни позив JН О – 12/2021 – Услуге штампања и пратеће услуге

Јавни позив JН О – 14/2021 – Израда Стратегије трговине Републике Србије са акционим планом

Јавни позив JН О – 13/2021 – – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавни позив JН О – 11/2021 -Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив JН О – 6/2021 – Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Rural Broadband

ИКТ инфраструктура за образовне институције – фаза 3

Надоградње кичме АМРЕС мреже

ЈН О-47/2021 - Израда пројектно-техничке документације за изградњу марине Голубац

Јавни позив 48/2021 - Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), поновљени поступак за Партију Пожаревац

ЈН О-46/2021 - Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

ЈН О-49-/2021 - Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе технологије

ЈН О-51/2021 - Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

JН О - 53/2021 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама), поновљени поступак за Партију Пожаревац

ЈН О 52-2021 Организација јавног догађаја из области заштите потрошача и циљу подизања свести јавности о правима потрошача

Јавни позив за јавну набавку услуга – ЈН O-54/2021 Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

ЈН O-55/2021 Организација конференција и других догађаја

2020

Јавни позив ЈН О – 42/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 41/2020 – Организација јавног додгађаја из области заштите потрошача у циљу подизања свести

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 40/2020 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 39/2020 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 38/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 37/2020 – Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за информационо друштво и информациону безбедност

Јавни позив за јавну набавку ЈН О - 36/2020 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту “Подршка развоју е-управе“ са резервни деловима

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке ЈН О 34/2020 – Услуга одвозења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Јавни позив за јавну набавку услуге – одржавање софтвера НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције (ЈН О-35/2020)

Jавнa набавка ЈН О 4/2020 - Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

Jавнa набавка ЈН О 32/2020 - Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Jавнa набавка ЈН О 33/2020 - Одржавање софтвера NEPRO+

Jавнa набавка ЈН МВ 29/2020 - Набавка клима уређаја (покретних и уградних) са услугом монтаже нових и демонтаже постојећих клима

Jавнa набавка ЈН МВ 31/2020 - Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Jавнa набавка ЈН МВ 30/2020 - Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Jавнa набавка ЈН МВ 10/2020 - Услуга одржавања инфраструктуре (дижел агрегат, INROW јединице и UPS уређају) у сервер сали Министарства

Jавнa набавка ЈН O 28/2020 - Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а

Jавнa набавка ЈН П 27/2020 - Услуга одржавања NexTBIZ софтвера

Jавнa набавка ЈН МВ 26/2020 - Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Jавнa набавка ЈН П 24/2020 - Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)

Jавнa набавка ЈН О 25/2020 - јавнa набавкa радова - Израда са постављањем туристичке сабраћајне сигнализације на територији општина

Jавнa набавка ЈН О 5/2020 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Jавнa набавка ЈН O - 15/2020- Сервисирање службених возила за сектор тржишне инспекције (по партија)

Jавнa набавка ЈН O - 22/2020 - Сервисирање и одржавање службених возила код овлашћеног сервисера (по партијама)

Jавнa набавка ЈН МВ - 23/2020 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Jавнa набавка ЈН O - 21/2020 - Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Jавнa набавка ЈН МВ - 19/2020 - Услуге превођења за потребе министартсва

Jавнa набавка ЈН МВ - 20/2020 - Услуге одржавање софтвера INES+

Jавнa набавка ЈН O - 18/2020 - Израда ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја

Jавнa набавка ЈН O - 17/2020 - Набавка авио карата и хотелскох смештаја по партијама

Jавнa набавка ЈН O - 8/2020 - Набавка комуникационе опреме за рачунарске кабинете у школама

Jавнa набавка ЈН МВ 9/2020 - Превоз делегација за потребе Министарства

Jавна набавка ЈН O 13/2020 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за потребе међународне изложбе EXPO DUBAI 2020

Jавна набавка ЈН МВ 12/2020 – Услуге штампања и пратеће услуге

Јавна набавка ЈН МВ 2/2020 - Израда Саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке

Jавна набавка ЈН O 3/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туризма и Секретаријата

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 11/2020 – Набавка израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2020 – Услуга израда дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за

2019

Jавна набавка ЈН O 49/2019 – Организација конференција и других догађаја

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 53/2019 – Услуге штампања и пратеће услуге

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 52/2019 – Набавка зимских ауто гума за новоприбављена службена возила

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 44/2019 – Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 43/2019 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 33/2019 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације

Jавна набавка мале вредности ЈН О 38/2019 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 48/2019 – Набавка квалификованих сертификата за електронски потпис

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 45/2019 – Набавка лиценци за ГИС сифтвер

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 47/2019 – Осигурање службених возила

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 40/2019 – Текуће поправке и одржавање система за климатизацију зграде у улици Париска бр. 7

Jавна набавка ЈН O 46/2019 – Системска подршка ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за реализацију

Jавна набавка ЈН O 42/2019 – Обележавање дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 41/2019 – Превоз чланова делегације Републике Србије у Будимпешту ради учешча на Х редовном заседању

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 7/2019 – Набавка батеријских модула на УПС-у у згради у улици Париска 7

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 39/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Jавна набавка услуга 37/2019 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са резервним деловима

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 36/2019 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не ду преко централизоване УЗЗПРО набавке

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 34/2019 – Едукација МСП сектора у трговини

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 32/2019 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 31/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Jавну набавку добра - ЈН O 35/2019 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на Интернету

Jавну набавку добра - ЈН МВ 30/2019 – Израда елабората међународне туристичке бициклистичке руте

ЕуроВело 11 на територији Републике Србије

Јавну набавку добра - ЈН МВ 29/2019 – Међународна промоција наступа Репупублике Србије за потребе на кинеском међународном сајму инвестиција

Jавну набавку добра - ЈН О 28/2019 – Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Jавну набавку добра - ЈН МВ 27/2019 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

Jавну набавку добра - ЈН МВ 25/2019 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Jавну набавку добра – Истраживање електронске трговине на тржишту Републике Србије ЈН МВ 24/2019

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“ ЈН МВ 26/2019

Jавну набавку П ЈН - 23/2019 - Услуге сервисирања вести и мултимедијалног садржаја по партијама

Партија 1 - Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сериса вести Новинарске агенције Бета Прес
Партија 2 - Услуге мултимедијалног пакета сервис вести Новинарске агенције Тањуг

Jавну набавку ЈНМВ - 22/2019 - Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника по партијама

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“ ЈН МВ 21/2019

Јавна набавка ЈН О-21/2019- Израда и постављање туристичке саобраћајне синализације на територији Републике Србије

Јавна набавка ЈН О-13/2019- Стручни надзор над извођењем радова - Повезане школе ФАЗА 2

Јавна набавка ЈН МВ - 16/2019 - Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавна набавка ЈН О - 12/2019 - Набавка опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у науци, култури и образовању

Јавна набавка ЈН О - 20/2019 - Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама

Јавна набавка ЈН МВ - 19/2019 - Услуге превођења за потребе министратства

Јавна набавка ЈН О - 15/2019 - Сервисирање службених возила

Јавна набавка ЈН МВ 17/2019 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекицје 2017-2019

Јавна набавка ЈН МВ 18/2019 - Услуге израде дизајна о штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално

Јавна набавка ЈН О 8/2019 - услуга стручног надзор на извођењем радова за обнову АМРЕС дата центра

Јавна набавка ЈН О 14/2019 - Стручни надзор на извођењем радова на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Усће - Калемегдан

Јавна набавка ЈН О 11/2019 - Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања- фаза 2

Јавна набавка ЈН -10/2019 - Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу EXPO 2020 Dubai

Јавна набавка ЈН МВ-9/2019 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Јавна набавка ЈН МВ-6/2019 - Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално

Јавна набавка ЈН МВ-4/2019 - Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS иређаји) у сервер сали Министарства

Јавна набавка ЈН МВ-3/2019 - Превоз делегација за потребе Министарства

Јавна набавка ЈН O-2/2019 - Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)

Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра

Јавна набавка ЈН МВ-1/2019 - Услуге израде дизајна и штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано

2018

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Архива 9

План јавних набавки за 2019. годину

Јавна набавка ЈН МВ-58/2018 -Услуге штампање и пратеће услуге

Јавна набавка ЈН МВ-56/2018 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Јавна набавка ЈН МВ-50/2018 -Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 "Даљи развој потрошача у Србији"

Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

Јавна набавка ЈН O-44/2018 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

Јавна набавка ЈН O-51/2018 - Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 "Даљи развој потрошача у Србији"

Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

Јавна набавка ЈН O-44/2018 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

Јавна набавка ЈН O-51/2018 - Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Архива 8

Јавна набавка ЈН МВ-46/2018 - Набавка опреме за студио за потребе Националног контакт центра за безбедност деце на интернету

Јавна набавка ЈН O-40/2018 - Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Јавна набавка ЈН O - 28/2018 - Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности

Јавна набавка ЈН MВ - 47/2018 - Едукација МСП у трговини

Јавна набавка ЈН MВ - 41/2018 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавна набавка ЈН MВ - 49/2018 - Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Јавна набавка ЈН MВ - 35/2018 - Едукативне активности MSP сектора и предузетника за подстицај развоја електорнске управе

Јавна набавка ЈН О - 42/2018 - Подршка рада и одржавање контакт центра и сисмтема подршке у области безбедности деце на интернету

Јавна набавка ЈН МВ - 37/2018 - Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Јавна набавка ЈН МВ - 43/2018 - Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Јавна набавка ЈН МВ - 36/2018 - Услуга организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Јавна набавка отворени поступак - Изградња гондоле у Београду - кабинске жичаре - Ушће-Калемегдан

Јавна набавка ЈН МВ - 33/2018 - Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Јавна набавка ЈН МВ - 34/2018 - Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Јавна набавка ЈН МВ - 22/2018 - Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Јавна набавка П - 31/2018 - Услуга одржавања NextBiz софтвера

Јавна набавка ЈН МВ - 32/2018 - Услуге праћења штампаних и електронских медија

Јавна набавка ЈН МВ - 30/2018 - Услуге узроковања, анализе и израде зе потребе Сектора Тржишне инспекције

Јавна набавка ЈН МВ - 21/2018 - Услуге превођења по партијама

Јавна набавка ЈН О - 25/2018 - Набавка авио карата и хотелског смештаја, обилкована по партијама

Јавна набавка ЈН О - 23/2018 - Израда и постављање туристичке саобрацајне сигнализације на подручију туристичке дестинације Доње Подунавље

Јавна набавка ЈН МВ - 26/2018 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту поторошача

Јавна набавка ЈН МВ - 27/2018 - Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано

Јавна набавка ЈН МВ - 20/2018 - Израда портала за brownfild инвестицвије у Републици Србији

Јавна набавка ЈН МВ - 18/2018 - Истраживање у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије

Јавна набавка ЈН O - 19/2018 - Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иде преко централизоване нававке УЗЗПРО-а

Јавна набавка ЈН O - 16/2018 - Сервисирање слижбених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Јавна набавка ЈНМВ - 17/2018 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Јавна набавка П - 14/2018 - Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сервиса вести Новинарске агенције Beta Pre

Јавна набавка МВ 10/2018 - Услуге узроковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка O-15/2018 - Набавка опремне у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре САНУ

Архива 7

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Јавна набавка П - 14/2018 - Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сервиса вести Новинарске агенције Beta Pre

Јавна набавка МВ 10/2018 - Услуге узроковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка O-15/2018 - Набавка опремне у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре САНУ

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Јавна набавка O-7/2018 - Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка мале вредности - 8/2018 - Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка мале вредности - 12/2018 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

Јавна набавка мале вредности - 4/2018 - Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Јавна набавка мале вредности - Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Јавна набавка мале вредности - Услуге одржавања софтвера- INES+ - ЈН МВ 6/2018

Јавна набавка мале вредности - Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Јавна набавка O-7/2018 - Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка мале вредности - 8/2018 - Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Јавна набавка мале вредности - 12/2018 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

Јавна набавка мале вредности - 4/2018 - Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Јавна набавка мале вредности - Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Јавна набавка мале вредности - Услуге одржавања софтвера- INES+ - ЈН МВ 6/2018

Јавна набавка мале вредности - Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Јавна набавка мале вредности - 4/2018 - Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Јавна набавка мале вредности - Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Јавна набавка мале вредности - Услуге одржавања софтвера- INES+ - ЈН МВ 6/2018

Јавна набавка мале вредности - Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Јавна набавка мале вредности- Израда пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо-комуникационим инфраструктуром- ЈНМВ 5/2018

Јавна набавка- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)-ЈН П-9/2018

Јавна набавка мале вредности - 2/2018 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Јавна набавка - ОЈН - 1/2018 - Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта

Јавна набавка мале вредности - 57/2017 - Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за

Јавна набавка мале вредности - 56/2017 - Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

Јавна набавка мале вредности - 19/2017 - Сервисирање опреме - машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

Јавна набавка O- 53/2017 - Сервисирање службених возила по партијама

Јавна набавка O- 50/2017 - Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства

Јавна набавка мале вредности - 55/2017 - Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Јавна набавка мале вредности - 49/2017 - Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској са уградњом резервних делова

Јавна набавка мале вредности - 44/2017 - Услуга одржавања софтвера ИНЕС+

Јавна набавка O-38/2017 - Обука наставника и професора у области информационо-комуникационох технологија

Јавна набавка O-51/2017 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту "Подршка развоја е-управе" са резервним деловима

Јавна набавка мале вредности-48/2017- Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Јавна набавка O-39/2017- Обука са циљем подизања капицетата запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности

Јавна набавка O-35/2017- Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администратирање ИКТ-а Министарства

Архива 6

Јавна набавка- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)-ЈН П-9/2018

Јавна набавка мале вредности - 2/2018 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Јавна набавка - ОЈН - 1/2018 - Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта

Јавна набавка мале вредности - 57/2017 - Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за

Јавна набавка мале вредности - 56/2017 - Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

Јавна набавка мале вредности - 19/2017 - Сервисирање опреме - машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

Јавна набавка O- 53/2017 - Сервисирање службених возила по партијама

Јавна набавка O- 50/2017 - Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства

Јавна набавка мале вредности - 55/2017 - Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Јавна набавка O-41/2017- Организација конференција и других догађаја

Јавна набавка JН МВ 52/2017- Анализа стања и унапређења рада тржишне и туристичке инспекције

Јавна набавка JН O 36/2017- Набавка софтвера за праћење реализације активности и управљање документима на пројектима Министарства

Јавна набавка услугевредности JН O 5/2017- Анализа потреба и израда идејних пројеката за издрагњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Јавна набавка мале вредности JН МВ 10/2017- Набавка лиценци за софтвере за заштиту и управљање безбедношћу информационог система Министарства

Јавна набавка мале вредности JН МВ 46/2017- Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавна набавка мале вредности JН МВ 40/2017- Услуге штампања и пратеће услуге

Јавна набавка мале вредности- Анализа стања и препорука унапређења рада тржишне и туристичке инспекције, ЈН МВ 45/2017

Јавна набавка мале вредности JН МВ 43/2017- Осигурање службених возила

Јавна набавка П-25/2017 - Прикупљање података и истраживање тржишта у областима у надлежности министратства

Јавна набавка О-31/2017 - Развој информационог система за управљање индицендима у области информационе безбедности

Јавна набавка О-37/2017 - Набавка и инсталација опреме у сврху унапређивања информационо-комуникационе инфрасруктуре у образовању,науци

Јавна набавка П-42/2017 - Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја Новинарске агенције Тањуг

Јавна набавка О-34/2017 - Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији

Јавна набавка мале вредности - 33/2017 - Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за

Јавна набавка О-17/2017 - Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

Јавна набавка мале вредности - 30/2017 - Услуга праћења штампаних и електронски медија

Јавна набавка-29/2017 - Одржавање NextBiz софтвера

Јавна набавка-23/2017 - Одржавање софтвера MIMIS, NEPRO+ и INES+

Јавна набавка -О-24/2017 - Услуге серисирања службених возила

Јавна набавка -О-28/2017 - Подршка и одржавање контакт центра и систем подршке у области безбедности деце на интернету

Јавна набавка мале вредности 27/2017 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Јавна набавка мале вредности -О-26/2017 - Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања

Јавна набавка - мале вредности - 16/2017 - Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације

Централизована јавна набавка 3/2017 - Обавештење о закљученом уговору набавке горива: Парија 2 Evro premium BMB 95 и Партија 3 Evro Dize

Јавна набавка -O-21/2017 - Услуге превођења по партијама

Јавна набавка -O-22/2017 - Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији

Архива 5

Јавна набавка -O-18/2017 - Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама

Јавна набавка -O-20/2017 - Набавке и инсталација опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у образовању,

Јавна набавка -O-6/2017 - Набавка ГИС информационог система ради прикупљања и објављивања података о доступности широкопојасног

Јавна набавка - Мале вредности -O-15/2017 - Одржавање рачунарске опреме Министарства са уградњом резервних делова

Јавна набавка -O-11/2017 - Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Јавна набавка -O-13/2017-набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко УЗЗПРО набавке

Јавна набавка - ЈН-П-14/2017- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја

Јавна набавка - O-12/2017, - Организација конференција и других догађаја поводом представљања CEFTA 2017

Јавна набавка - O-3/2017, -Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу 'EXPO 2017' Астанa

Јавна набавка - Мале вредности –О-4/2017, - Набавка едукативних робота и других материјала за образовања

Јавна набавка мале врдности 2/2017, Осигурање запослених лица у Министарству

Јавна набавка –О-1/2017, Услуге мобилне телефоније

Јавна набавка – Обуке са циљем подизање капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце

Јавна набавка О-40/2016 - Анализа потреба и израда пилот пројеката за изградњу

приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

ЈН О-42/2016 - Набавка серверске рачунарске опреме и остале рачунарске опреме - Партија 1 - Набавка серверске рачунарске опреме

ЈН МВ број 39/2016 - Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а министарства

ЈН МВ број 38/2016 - Одржавање инфраструкутре (дизел агрегат, ИНРОW јединице и УПС уређаја) у сервер сали Министарства.

Јавна набавка - Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција, О-34/2016.

Јавна набавка мале вредности – Сервисирање возила (по партијама) - ЈН МВ 31/2016

Јавна набавка МВ 33/2016 – Услуге узорковања, анализе израде извештаја (по партијама).

Јавна набавка ЈН МВ 37/2016 - Настава страног језика за запослене

Јавна набавка ЈН МВ 32/2016 - Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена

Јавна набавка услуге МВ 36/2016 - Едукација MSP сектора у трговини

Јавна набавка МВ 29/2016 - Израда акта о процени ризика и обука за безбедност и здравље на раду

Јавна набавка МВ 28/2016 – Анализа доступности и заступљености интернет приступа у Србији.

Јавна набавка О-30 - набавка серверске рачунарске опреме и остале рачунарске опреме (по партијама).

Јавна набавке услуге Организовање конференција и других догађаја, О-27/2016.

Јавна набавка мале вредности – Одржавање и ситемска подршка за дата центар у Париској, ЈНМВ 22/2016

Јавнa набавка Услуге узорковања, анализе и израде извештаја (по партијама), ЈН МВ 26/2016

ЈН О-23/2016 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са уградњом резервних делова

Архива 4

ЈН МВ 25/2016 – Осигурање возила

Јавна набавка - Успостављање јединственог информационог контакт центра за управљање инцидентима и пружање подршке у области информационе

Јавна набавку услуга – Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена, број ЈНМВ 21/2016.

Јавна набавка мале вредности 20/2016 - Одржавање и дорада софтвера за буџетско рачуноводство

ЈН МВ 14/2016 – Услуге штампања и пратеће услуге штампаних

ЈН МВ 19/2016 – Услуге праћења штампаних и електронских медија.

ЈН МВ 18/2016 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције.

ЈН О 16/2016 – Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама).

Јавна набавка мале вредности- Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена, ЈН-17-2016

Јавна набавка мале вредности - набавкa добара Тонери за штампаче и фотокопир апарате, ЈНМВ 15/2016.

Јавна набавка мале вредности- Услуге транспорта, ЈН-13-2016

Јавна набавка мале вредности- набавка лиценци за корисничке софтвере

Јавна набавка мале вредности- Услуге превођења, ЈНМВ 8/2016

Јавна набавка мале вредности – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији

Јавна набавка мале вредности – Сервисирање возила (по партијама) - ЈН МВ 11/2016

Јавна набавка мале вредности - Израда и постављање туристичке саоб. сигнализације за означавање међународне бицилклистичке руте IRON

Јавна набавка - Услуге транспорта –селидба економских саветника 5/2016

Отворени поступак централизоване јавне набавке број 10/2015, чији је предмет набавка добара рачунарска опрема и штампачи, Партија 5.

Jавна набавка мале вредности- Организација кампање ИТ караван

Јавна набавке мале вредности – Одржавање рачунара и рачунарске опреме са уградњом резервних делова - 3/2016

Јавна набавка добара О-1/2016 – Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција

Јавна набавка- Oсигурање запослених 2/2016

Јавна набавка услуге узорковања, анализе и израде извештаја. Именована тела и акредитоване лабораторије за моторно гориво, текстил,

Јaвна набавка мале вредности- Одржавање инфраструктуре( дизел агрегати, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства

Јaвна набавка мале вредности- Ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања 50/2015

Јавна набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате П-52/2015

Јaвна набавка мале вредности- Настава страног језика за запослене 43/2015

Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а Министарства- JН МВ 45/2015

Јавна набавка мале вредности - Набавке услуга Обуке за наставнике у области информационих технологија, 37/2015

Јавна набавка мале вредности број 41/2015- Набавка мобилних телефона

Јавна набавка мале вредности број 36/2015- Ажурирање, надоградња и одржавање информационог система трговине

Јавна набавка 1/2014 - Набавка услуге мобилне телефоније

Јавна набавка мале вредности 42/2015 - Организовање конференција и других догађаја

Јавна набавка мале вредности 35/2015 - Услуге транспорта