Svetski dan potrošača

Sutra, 15. marta, obeležava se Svetski dan prava potrošača, koji su 1983. ustanovile UN sa ciljem da se unaprede prava potrošača širom sveta. Svetski dan prava potrošača ove godine je posvećen pravima korisnika usluga mobilne telefonije.

U cilju unapređenja ovih potrošačkih prava u Srbiji, Ministarstvo spoLJne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, nadležno za politiku zaštite potrošača i projekat Evropske unije „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ podržali su program za fer usluge mobilne telefonije koji je inicirao Međunarodni savez udruženja potrošača (Consumer International). Program je uputio jasnu poruku mobilnim operatorima da potrošačima pružaju kvalitetne usluge po odgovarajućoj ceni, da im obezbede pravične i razumljive ugovore, kao i da posluju u skladu sa dobrom poslovnom praksom.

Kako bi pomogli potrošačima u ostvarivanju njihovih prava, Ministarstvo spoLJne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija finansira rad četiri savetovališta potrošača koja vode udruženja za zaštitu potrošača na teritoriji Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Ohrabruje podatak da su udruženja postala prepoznatLjivija u svom radu, pa je tako 2013. godine upućeno 13.695 prijava, u poređenju sa 8.834 prijave potrošača koliko ih je bilo 2012. godine.

Odeljenje za zaštitu potrošača pri ovom Ministarstvu u saradnji sa Projektom IPA 2009 „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ i udruženjima za zaštitu potrošača u prethodnom periodu pripremilo je Nacrt zakona o zaštiti potrošača o kom je sprovedena javna rasprava, nakon čega je Nacrt dostavLjen relevantnim institucijama na mišLjenje. Taj Nacrt zakona naći će se pred poslanicima u novom sazivu skupštine.

Vlada je, na predlog Ministarstva u julu prošle godine usvojila Strategiju zaštite potrošača za perid od 2013-2018. Ministarstvo intenzivno radi na sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije.

Nacionalni savet za zaštitu potrošača je u prethodnoj godini održao četiri sednice, posvećene aktuelnim temama iz oblasti zaštite potrošača. Ovo stručno savetodavno telo Vlade, osnovano je, po prvi put u Srbiji, u oktobru 2012. godine, sa ciljem unapređenja sistema zaštite potrošača i saradnje nadležnih organa i organizacija u ovoj oblasti.