• Почетна > Саопштења и најаве > Саопштења > (други) Конкурс за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година
 • (други) Конкурс за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година

  Република Србија

  МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
  Расписује

  КОНКУРС
  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
  ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 2012 – 2013. ГОДИНА

  ТЕМА: Јачање капацитета удружења потрошача на унапређењу саветовања, информисања и помоћи потрошачима у остваривању њихових права

  Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година су Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09, 99/11), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 8/12), члан 131. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, број 73/10) и Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 93/12).

  Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има само оно удружење потрошача које је евидентирано (Правилник о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача „Сл. гласник РС”, бр. 32/11), а чије је седиште у региону за који конкурише.

  Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење или савез, подносилац предлога, има седиште у региону на који се програм односи. Укупно ће бити изабрана три програма удружења потрошача и то по један за сваки од следећих региона:

  1. Војводина,
  2. Шумадија и Западна Србија, и
  3. Београд.
  Број предложених програма од стране једног удружења или савеза је ограничен на један програм.

  Финансијска средства су обезбеђена Законом о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 93/12) и износе укупно 32.200.000,00 (словима: тридесетдвамилионадвестотинехиљада) динара.
  Износ средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача износи:

  - најмање 6.500.000,00 (словима: шестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 6.800.000,00 (словима: шестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Војводине и регион Шумадије и Западне Србије; и

  - најмање 11.500.000,00 (словима: једанаестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 11.800.000,00 (словима: једанаестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Београда.

  Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

  Рок за подношење пријава предлога програма је 30. новембар 2012. године до 16 часова.

  Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Одељење за заштиту потрошача, бр. телефона: 011/361-0273; e-mail адреса: olivera.maric@mtt.gov.rs.

  Овде можете преузети:

   

  Листа вредновања и рангирања
  4.0 MB
  602 Преузимања
  Детаљније...
  Коначна листа вредновања и рангирања
  3.3 MB
  571 Преузимања
  Детаљније...
  Решење о избору програма
  894.4 KB
  626 Преузимања
  Детаљније...