Закони

Закон о трговини
Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10)
160.3 KB
11123 Преузимања
Детаљније...

Закон о фискалним касама
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
357.1 KB
5952 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити конкуренције
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
249.8 KB
3125 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронској трговини
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
120.4 KB
4100 Преузимања
Детаљније...

Закон о општој безбедности производа
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
123.9 KB
2940 Преузимања
Детаљније...

Закона о заштити конкуренције
Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13)
249.8 KB
1532 Преузимања
Детаљније...

Закон о поштанским услугама
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10)
168.5 KB
4040 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронским комуникацијама
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и УС 62/13)
Верзија: -
521.0 KB
2793 Преузимања
Детаљније...

Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. зaкoн, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Преузимања
Детаљније...

Закон о изменама и допунама Закона о трговини
64.1 KB
2414 Преузимања
Детаљније...

Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини
119.9 KB
1301 Преузимања
Детаљније...

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
200.7 KB
7329 Преузимања
Детаљније...

Закон о извозу и увозу РДН
222.0 KB
2905 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон)
430.6 KB
14430 Преузимања
Детаљније...

Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама
99.4 KB
769 Преузимања
Детаљније...

Закон о туризму
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
14662 Преузимања
Детаљније...

Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС”, брoj 6/16 и 94/17)
294.7 KB
2210 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
297.3 KB
966 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
272.9 KB
58 Преузимања
Детаљније...

Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16 and 94/17)
170.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...