Усвојене измене и допуне уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива која прописује обавезу енергетских субјеката да доставе податке Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Енергетски субјект који отпочиње обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужан је да у року од седам дана од почетка обављања енергетске делатности достави податке у вези са енергетским објектима који се користе за обављање енергетске делатности на Обрасцу О-1 – Пријава трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава.

Енергетски субјект који обавља енергетску делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужан је да, у случају промена у вези са енергетским објектима који се користе за обављање енергетске делатности, достави нове податке у року од 15 дана од дана наступања промене.

За непоштовање Уредбе прописане су новчане казне од 50.000 до 500.000 динара.

Контакт телефон за додатне информације је 011 2643 028.

Уредба  о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
377.2 KB
197 Преузимања
Детаљније...