Usvojen Akcioni plan za razvoj Informacionog društva u Srbiji

Na sednici održanoj u petak, 09. avgusta 2013. godine, Vlada Srbije je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije informacionog društva u Srbiji u naredne dve godine.

Ovaj Akcioni plan je deo Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine koja je usklađena sa zakonodavstvom EU i sadrži konkretne aktivnosti za unapređenje informacionog društva uključujući oblasti e-uprave, e-zdravstva, e-pravosuđa, primenu IKT u obrazovanju, nauci i kulturi, elektronskom poslovanju, elektronskoj trgovini, kao i u oblasti informacione bezbednosti.

Usvajanje plana od strane Vlade Srbije usledilo je nakon široke javne rasprave i konsultacija sa velikim brojem institucija. Ovaj plan doprinosi stvaranju predvidivog okruženja koje je od velike važnosti za stabilan razvoj Republike Srbije i sadrži obaveze koje naša zemlja mora da ispuni u okviru procesa evropskih integracija. Na osnovu njegove realizacije će se meriti sveukupna aktivnost u oblasti razvoja informacionog društva.