Seminar u vezi sa kontrolom izvoza i uvoza robe dvostruke namene

12. juna 2018. godine u Beogradu će biti održan “Seminar za akademije i naučne institucije Republike Srbije u vezi sa kontrolom izvoza i uvoza robe dvostruke namene“.

Mesto održavanja: hotel Life Design, Balkanska broj 18, Beograd.

Učesnici: Predstavnici Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, Ministarstva spoljnih poslova, predstavnici više domaćih naučno istraživačkih institucija, domaće privrede, predstavnici Ministarstva ekonomije Češke i Ministarstva za industrijsku strategiju Mađarske.

Agenda – Seminar za akademije i naučne institucije Republike Srbije
Seminar za akademije i naučne institucije Republike Srbije