Позив кандидатима за преузимање Уверења o положеном стручном испиту

Обавештавају се кандидати који су 16, 21, 23. и 28. децембра 2017. године положили стручни испит за посреднике у промету и закупу непокретности, да уз личну карту могу преузети Уверења о положеном стручном испиту од среде, 10. јануaра 2018. године, у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ул. Немањина 22-26, VII спрат, крило Б, канцеларија 4., сваког радног дана у периоду од 10 до 13 сати. Контакт особа: Јелена Милосављевић, тел: 011 2645 529.