Poziv kandidatima za preuzimanje Uverenja o položenom stručnom ispitu

Obaveštavaju se kandidati koji su 9, 13, 16. i 20. oktobra, kao i 3. i 6. novembra 2017. godine položili stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, da uz ličnu kartu mogu preuzeti Uverenja o položenom stručnom ispitu od srede, 15. novembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ul. Nemanjina 22-26, VII sprat, krilo B, kancelarija 4., svakog radnog dana u periodu od 10 do 13 sati. Kontakt osoba: Jelena Milosavljević, tel: 011 2645 529.