Обележен Светски дан потрошача у тржном центру „Delta city“

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Весна Ковач је поводом Светског дана потрошача, организованом у тржном центру „Delta city“, истакла да је свест грађана Србије о потрошачким правима много развијенија него пре пет година, као и да је достигнити ниво заштите потрошача у пракси близу европских стандарда.

„Потрошачи знају коме да се обрате за помоћ у решавању проблема, а са друге стране, све више се примећује спремност трговаца да у што краћем року реше рекламацију потрошача јер тиме стичу већу лојалност“, казала је Ковач. Taкође је истакла да је у 2017. години евидентирано око 17.000 приговора потрошача, који се највише односе на обућу (21%) и мобилне телефоне (12%).

Истичући значај невладиног сектора Ковач је рекла: „Настојимо да пружимо подршку повећању кадровских, материјалних и техничких капацитета удружења за заштиту потрошача“, додајући да је ове године за подршку рада удружењима опредељено 20.000.000,00 динара, што је за трећину више у односу на претходну годину.

Током овог догађаја, које је Министарство организовало уз подршку експерата са Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, потрошачи су се информисали о њиховим основним потрошачким правима и механизмима за њихово остваривање.

Сајму је присуствовало 30 представника Министарства (Сектора за заштиту потрошача, Сектора тржишне инспекције, Сектора туристичке инспекције) који су одговорима на сва постављена питања омогућили свим заинтересованим потрошачима и трговцима да разреше своје дилеме, као и да подигну ниво знања и обавештености који је неопходан за доношење економски рационалних одлука приликом куповине. Са грађанима су разговарали и представници удружења за заштиту потрошача којима се потрошачи најпре обраћају када не успеју да проблем реше у директном конктакту са трговцем. Овом приликом су грађанима подељене информативне брошуре Упознај своја права, а у којима су на лак и једноставан начин објашњена најважнија потрошачка права као и рокови у којима се могу остваривати.

У склопу активности организованих поводом обележавања Светског дана потрошача у Републици Србији, наредног дана је у Београду, у хотелу „Holiday Inn”, организована стручна трибина о квалитету обуће на домаћем тржишту са темом „Дизајн и/или квалитет“. На овом догађају, организованом од стране удружења за заштиту потрошача „Организација потрошача Крагујевац“, учешће су узели представници Министарства, Твининиг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, Акредитациног тела Србије, акредитованих лабораторија, представници привреде, као и друга заинтересована лица.

Основни циљ ове трибине био је да се у погледу обуће, а на коју се појединачно односи највећи број приговора, утврде и анализирају узроци најчешћих рекламација, а како би све заинтересоване стране биле у могућности да у наредном периоду предузму све кораке неопходне за побољшање тренутног стања у овој области.

Упознајте своја права – брошура