Обавештење о полагању усменог дела стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности 23., 25., 26. и 28. марта 2015. године

На основу члана 3. ст. 2 и 4 и члана 9. став 8. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14) и Листе са резултатима писменог дела стручног испита (теста) број 152-02-9/2015-04, заказују се термини за полагање усменог дела стручног испита: дана 23., 25., 26. и 28. марта 2015. године, у времену од 10 до 18 часова, у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ул. Омладинских бригада бр. 1, зграда СИВ 3.