Обавештење о полагању усменог дела стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности 30. марта 2015. године

На основу члана 3. ст. 2 и 4 и члана 9. став 8. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14) и Листе са резултатима писменог дела стручног испита (теста) број 152-02-9/2015-04, заказује се термин за полагање усменог дела стручног испита: дана 30. март 2015. године, у времену од 15 и 45 до 22 сата, у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, ул. Омладинских бригада бр. 1, зграда СИВ 3.