Обавештење о полагању усменог дела стручног испита 19.,20. и 21. марта 2015.

Министарство објављује Обавештење о датуму, времену и месту полагања усменог дела стручног испита (теста) са списком кандидата који полажу 19., 20. и 21. марта 2015. године.