Lazarević: Nema prepreka za digitalizaciju

Više ne postoje tehničke prepreke za završetak procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, rekao za RTS državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević rekao da više ne postoje tehničke prepreke za prelazak na digitalno emitovanje televizijskog programa. Inicijalna mreža će biti proširena uz pomoć frekvencija TV Avale, najavio je Lazarević.

Lazarević je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da će inicijalna mreža biti proširena uz pomoć frekvencija TV Avala, te će se emitovati sa 35 lokacija, podsetivši da je Ministarstvo prošle nedelje donelo Pravilnik o raspodeli frekvencija, čime su stvoreni uslovi za brz i efikasan završetak procesa digitalizacije.

„TV Avala je koristila mrežu koja je bila sačinjena od 33 frekvencije, a za proširenje inicijalne mreže je potrebno 15 frekvencija“, objasnio je Lazarević.

Dodao je da će ostalih 18 ostati slobodno, i ukoliko bi neko sutra počeo da koristi ove frekvencije, to ni na koji način ne bi ugrozilo ili zaustavilo proces digitalizacije.

Sa ekonomskog stanovišta, dodao je, to bi čak bilo i dobro, jer se frekvencije plaćaju, čime se ostvaruje finansijska dobit za državu.

Kako će se one koristiti, da li za neku novu lokalnu ili nacionalnu televiziju zavisi od institucija koje su nadležne za definisanje medijske politike zemlje, naveo je Lazarević.

Prema njegovim rečima, proširenjem inicijalne mreže se u funkciju stavlja i oprema koju je Srbija dobila od EU, a sa druge strane su stvoreni uslovi za bolje informisanje građana.

Lazarević je rekao da će nakon tog proširenja 80 odsto građana moći da gleda digitalni signal.

Osim toga, na ovaj način su stvoreni uslovi i za simulkast tj. istovremeno emitovanje analognog i digitalnog programa.

„Proces prelaska se neće desiti u jednom danu, već ćemo se sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim emiterima, kao i udruženjima koja prate medijsku politiku dogovoriti koliko bi taj simulkast trebao da traje“, objasnio je Lazarević.

Podsetio je da su glavne prednosti digitalizacije kvalitetniji ton, slika, veći izbor programa, prednosti za osobe sa invaliditetom, jer sada zemaljskom televizijom građani gledaju dva ili tri programa, a posle digitalizacije će biti bar 16 programa.

Lazarević je dodao i da će pokušati da obezbede sredstva da socijalno ugrožene kategorije ne osete nikakve probleme u finansijskom smislu kada je u pitanju proces digitalizacije.