• Почетна > Саопштења и најаве > Саопштења > Конкурс за избор директора Секретаријата ЦЕФТА
 • Конкурс за избор директора Секретаријата ЦЕФТА

  Споразум о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006) је модеран и свеобухватан регионални споразум о слободној трговини, осмишљен као интегрални део ЕУ пред-приступне агенде. Он пружа снажну правну основу за формулацију и примену кључних области трговинских и инвестиционих политика. Досадашња успешна примена Споразума уз пуну либерализацију трговине робом је значајно допринела успостављању зоне слободне трговине у Југоисточној Европи. ЦЕФТА Стране су усагласиле амбициозне планове који ће додатно допринети економском расту.

  Секретаријат ЦЕФТА 2006 је формиран у Бриселу, Краљевина Белгија, у септембру 2008. године у складу са чланом 40.2 Споразума. Улога Секратаријата, у начелу, је да пружа техничку и административну подршку Заједничком комитету, председавајућем и свим телима које је основао Заједнички комитет.

  За ову прилику је формиран Комитет за избор, који објављује конкурс за радно место директора Секретаријата ЦЕФТА.

  Детаљан опис послова и формулар за пријаву могу се наћи на:

  www.cefta.int/vacancy

  У потенцијалне кандидате спадају службеници запослени у сектору националних администрација, особље мађународних организација, запослени у приватном сектору и организацијама цивилног друштва. Изабраном кандидату ће бити понуђен конкурентан уговор од стране Секретаријата ЦЕФТА.

  Заинтересовани кандидати би требало да пошаљу мотивационо писмо и попуњен формулар за пријаву (оба документа на енглеском језику) на:

  recruitment@cefta.int

  Рок за пријављивање је петак 27. новембар 2015. године. Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.