• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini
 • Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini.

  Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

  Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), lokalne turističke organizacije, kao i nevladine organizacije za realizaciju projekata razvoja turizma.

  Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

  Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs).

  Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

  Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 481
  45.1 KB
  1461 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 451
  36.9 KB
  739 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 463
  43.0 KB
  797 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 481
  36.4 KB
  904 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 463
  42.0 KB
  591 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 451
  35.8 KB
  587 Preuzimanja
  Detaljnije...


  OBRAZAC IZJAVE 1
  36.4 KB
  1736 Preuzimanja
  Detaljnije...

  OBRAZAC IZJAVE 2
  34.8 KB
  1542 Preuzimanja
  Detaljnije...