• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini
 • Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini.

  Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

  Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave. Svoje projekte mogu da kandiduju i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

  Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

  Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs).

  Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.


  Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 451
  38.4 KB
  1595 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 481
  36.4 KB
  1170 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 451
  41.0 KB
  1097 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 481
  47.6 KB
  1012 Preuzimanja
  Detaljnije...