Кандидати који су положили стручни испит 1. и 4. августа 2017. године

Обавештење о кандидатима који су положили стручни испит.