• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Kandidati koji su položili stručni ispit 23. decembra 2016. godine