• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Javni poziv za podnošenje predloga programa za javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine
 • Javni poziv za podnošenje predloga programa za javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine

  Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

  Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim programskim aktivnostima:

  1. Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
  2. Bezbednost dece na internetu
  3. Digitalizacija kulturne baštine
  4. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija
  5. Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

  Podnosioci predloga programa mogu da budu:

  - udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,

  - zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

  Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

  Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 10. aprila 2014. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

  Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

  Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

  Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

  Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

  Smernice za podnosioce predloga projekata
  413.9 KB
  1726 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 1 Obrazac za pisanje predloga projekta
  104.4 KB
  1248 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 2 Obrazac budžeta projekta
  91.6 KB
  923 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 3 Narativni budžet
  45.1 KB
  1041 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 4 Izvršni pregled projekta
  37.9 KB
  940 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 5 Uputstvo za pisanje predloga projekta
  249.6 KB
  1058 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 6 Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta
  372.8 KB
  836 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Aneks 7 Model ugovora
  230.5 KB
  974 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

  Javni poziv
  160.9 KB
  1023 Preuzimanja
  Detaljnije...