• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini
 • Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

  Dodela kreditnih sredstava vrši se u skladu sa Uredbom o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

  Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

  Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

  Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl., veb portali, kablovske telekomunikacije, bežične telekomunikacije, satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacione delatnosti.

  Visina kredita iznosi od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, a od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara za pravna lica. Rok otplate do četiri godine, sa grejs periodom do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine);

  Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

  Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 07.05.2016. godine

  Ostala pravila konkursa, obrasci, kao i dodatne informacije za podnosioce zahteva, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

  Obrazac 1 - Zahtev za odobrenje start-ap i inovativnih kredita
  32.6 KB
  610 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 2-1 - Poslovni plan za star-ap kredite
  42.6 KB
  648 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 2-2 - Poslovni plan za inovativne kredite
  49.9 KB
  508 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 5 - Izjava o povezanim licima
  60.1 KB
  458 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 6 - Dopuna zahteva
  261.0 KB
  427 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 7 - Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
  60.6 KB
  597 Preuzimanja
  Detaljnije...