Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Nakon višemesečnog rada sa predstavnicima privrede na sprovođenju Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (RiTT), kao i na ocenjivanju usaglašenosti RiTT, došlo se do zaključka da su pojedine odredbe Pravilnika, nedovoljno precizne i nejasne, što za posledice ima otežano sprovođenje postupka izdavanja potvrde o usaglašenosti RiTT opreme.

Izmene Pravilnika o RiTT su, na inicijativu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, usledile sa ciljem pojednostavljenja, odnosno preciziranja postupaka za izdavanje potvrde o usaglašenosti, produženje roka važenja izdate potvrde o usaglašenosti, kao i potpuno usaglašavanje odredaba ovog pravilnika sa Direktivom Evropske unije 1999/5, koja uređuje stavljanje na tržište i upotrebu RiTT opreme.

Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, pokrenula je javne konsultacije povodom nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT opremi. Rok za dostavljanje mišljenja bio je 31.05.2013.

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), ministarstvo poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu izmena i dopuna Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi dostave na e-mail adresu ritt@mtt.gov.rs .

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
5.9 MB
1080 Preuzimanja
Detaljnije...

Rok za dostavljanje mišljenja je 12.07.2013. godine.