Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Nakon višemesečnog rada sa predstavnicima privrede na sprovođenju Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (RiTT), kao i na ocenjivanju usaglašenosti RiTT, došlo se do zaključka da su pojedine odredbe Pravilnika, nedovoljno precizne i nejasne, što za posledice ima otežano sprovođenje postupka izdavanja potvrde o usaglašenosti RiTT opreme.

Izmene Pravilnika o RiTT su, na inicijativu ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, usledile sa ciljem pojednostavljenja, odnosno preciziranja postupaka za izdavanje potvrde o usaglašenosti, produženje roka važenja izdate potvrde o usaglašenosti, kao i potpuno usaglašavanje odredaba ovog pravilnika sa Direktivom Evropske unije 1999/5, koja uređuje stavljanje na tržište i upotrebu RiTT opreme.

Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL, danas je pokrenulo javne konsultacije povodom nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT opremi. Javne konsultacije trajaće do 31. maja 2013. godine.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT opremi kao i proceduru podnošenja mišljenja o predmetu javne konsultacije možete naći na sajtu RATEL-a.