• Почетна > Саопштења и најаве > Саопштења > Јавне консултације о нацрту Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz
 • Јавне консултације о нацрту Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz

  У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Министарство трговине, туризма и телекомуникација позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz.

  Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

  Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

  Адреса за слање коментара:
  Пошта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Немањина 22-26
  11000 Београд
  Факс: 011 20-20-066

  Контакт особа задужена за јавне консултације:
  Сања Грчић
  Телефон: 011 20-20-074
  E-mail: sanja.grcic@mtt.gov.rs

  Распоред активности

  10. јул 2015.

  Почетак јавних консултација-Објављивање нацрта Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz.

  23. јул 2015.

  Завршетак јавних консултација – рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.
  Нацрт Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz.