Javna rasprava o Zakonu o ugostiteljstvu

U skladu sa Zaključkom broj 011-5045/2018 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 30. maja 2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o ugostiteljstvu koja će trajati u periodu od 1. do 20. juna 2018. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave Nacrta zakona o ugostiteljstvu biće održan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u utorak 19. juna 2018. godine, od 10:00 do 12:30 sati, Resavska ulica br. 15, sala 1.

U periodu trajanja javne rasprave biće održana sednica Nacionalnog saveta za razvoj turizma koji će razmatrati i izjasniti se o predlogu zakonskog rešenja.

Imajući u vidu regulativu Evropske unije, regulativu razvijenih turističkih zemalja, stepen dostignutog razvoja turizma u Republici Srbiji, kao i zahteve ugostiteljske privrede, stvorili su se uslovi da se donese poseban Zakon o ugostiteljstvu kako bi se ta oblast sistemski regulisala.

Predlog pomenutog zakona nastao je kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju akteri ugostiteljske privrede.

Kao prioritetan zadatak u Predlogu zakona o ugostiteljstvu definisana je potreba smanjenja sive ekonomije u ugostiteljstvu. Pomenutim predlogom uvodi se centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma kao jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluga smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti. Uređuje se i prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti i obezbeđenje podataka, na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Takođe, predloženim zakonom se propisuje da će se svako izdavanje smeštaja na period kraći od 30 dana smatrati pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja.

Uvode se znatne olakšice fizičkim licima, pružaocima usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva. Naime, ukida se dosadašnja obaveza pružanja usluga preko posrednika, zatim paušalno plaćanje boravišne takse i druge olakšice.

Predloženi zakon usaglašen je sa važećim regulativama Evropske unije, Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015) i Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016), kao i sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016 – 2025. godine.

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu
476.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...