Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-882/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u periodu od 4. februara do 25. februara 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na e-mail: dijana.popovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti”.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto koji će se održati 20. februara 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, ul. Resavska 15, sala 2, Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona informacionoj bezbednosti
281.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona informacionoj bezbednosti - obrazlozenje
243.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pregled odredaba koje se menjaju
319.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Program - Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZIB
127.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...