• Почетна > Саопштења и најаве > Саопштења > Јавна расправа о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама
 • Јавна расправа о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама

  Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja пoкрeћe jaвну рaспрaву рaди прибaвљaњa мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама.

  Разлог за доношење Закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама је рационализација рада Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) и Републичке агенције за поштанске услуге (РАПУС) и стварање једног уместо два регулаторна тела.

  Сврха обједињавања надлежности регулаторних тела која обављају послове из области електронских комуникација и поштанских услуга је обезбеђивање ефикасности у раду органа државне управе и других носилаца јавних овлашћења.

  Пракса већине земаља Европске уније и региона је да постоји једно национално регулаторно тело из области електронских комуникација и поштанских услуга.

  Закон о електронским комуникацијама је такође измењен у складу са са одлуком Уставног суда број IУз-1245/2010 („Службени гласник Републике Србије”, број 60/2013) којом је утврђено да поједини делови чланова који се односе на задржане податке нису у складу са Уставом Републике Србије.

  Поред тога, било је нужно извршити и друге мање измене Закона, услед одређених непрецизности у тексту Закона које су доводиле до проблема у пракси.

  Прeдмeти jaвнe рaспрaвe:

  Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона трajaћe oд 29. новембра дo 20. децембра 2013. гoдинe.

  Кoмeнтaрe и сугeстиje у вeзи сa Нацртом закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама сви зaинтeрeсoвaни мoгу доставити на e-mail aдрeсу vladana.radisavljevic@mtt.gov.rs.

  Пристигли коментари – ЗЕК:

  Анем
  936.6 KB
  763 Преузимања
  Детаљније...
  Безбедносно информативна агенција
  213.4 KB
  902 Преузимања
  Детаљније...
  Дејан Поповић
  736.0 KB
  1069 Преузимања
  Детаљније...
  Горан Грубор
  1.7 MB
  667 Преузимања
  Детаљније...
  Милан Милошевић
  1.6 MB
  675 Преузимања
  Детаљније...
  Миленко Цветиновић
  428.3 KB
  366 Преузимања
  Детаљније...
  Повереник за информације од јавног значаја
  3.4 MB
  412 Преузимања
  Детаљније...
  Ратко Мариковић
  1.8 MB
  621 Преузимања
  Детаљније...
  Савет Републичке радиодифузне агенције
  68.5 KB
  431 Преузимања
  Детаљније...
  Share Defense
  198.2 KB
  513 Преузимања
  Детаљније...
  SBB
  SBB
  371.6 KB
  439 Преузимања
  Детаљније...
  Телеком Србија
  590.3 KB
  358 Преузимања
  Детаљније...
  Теленор Србија
  89.3 KB
  556 Преузимања
  Детаљније...
  Vip Mobile
  448.0 KB
  515 Преузимања
  Детаљније...

   

  Кoмeнтaрe и сугeстиje у вeзи сa Нацртом закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама сви зaинтeрeсoвaни мoгу доставити на e-mail aдрeсу marija.vucinic@mtt.gov.rs.

  Пристигли коментари – ЗПУ:

  Пошта Србије
  1.1 MB
  371 Преузимања
  Детаљније...
  Пошта Србије - додатак
  111.0 KB
  384 Преузимања
  Детаљније...
  Дејан Р. Поповић
  96.1 KB
  849 Преузимања
  Детаљније...
  Зоран Марковић
  116.4 KB
  426 Преузимања
  Детаљније...
  Марко Матовић
  104.9 KB
  354 Преузимања
  Детаљније...
  Милић Гезовић
  99.3 KB
  386 Преузимања
  Детаљније...