Vlada formirala Nacionalni savet za zaštitu potrošača

Vlada Srbije formirala je Nacionalni savet za zaštitu potrošača i za predsednika imenovala ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasima Ljajića. 

Nacionalni savet za zaštitu potrošača, kao stručno savetodavno telo, vlada je formirala sa ciljem unapređenja sistema zaštite potrošača.

Zadaci Nacionalnog saveta su da predlaže mere i aktivnosti na unapređenju politike zaštite potrošača i da predlaže aktivnosti na unapređenju savetovanja i pomoći potrošačima u ostvarivanju potrošačkih prava putem savetodavnih centara. Savet obaveštava javnost o svim pitanjima od značaja za zaštitu potrošača, učestvuje u izradi Strategije zaštite potrošača i izveštava Vladu o stanju u oblasti zaštite potrošača i sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije zaštite potrošača.

Članovi Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača su predstavnici više ministarstava Vlade Srbije, stručnjaci, kao i predstavnici pet organizacija za zaštitu potrošača u zemlji.