Otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije u cilju blagovremenog i kompletnog informisanja svih učesnika u otkupu a naročito poljoprivrednih proizvođača, skreće pažnju na sledeće:

– Obavezu otkupljivača da dostave podatke o otkupnom mestu Sektoru tržišne inspekcije, najkasnije 15 dana pre početka rada otkupnog mesta. Sve informacije sa obrascima za prijavu otkupnih mesta se nalaze na internet adresi Ministarstva http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/otkupljivac
– Otkupljivači su dužni da na registrovanom otkupnom mestu istaknu obaveštenje o svim bitnim uslovima za otkup: nazivu i poslovnom imenu, periodu godine kada se vrši otkup i radnom vremenu otkupnog mesta, vrsti proizvoda koji se otkupljuju, obaveštenje o otkupnoj ceni sa PDV-om po kategorijama kvaliteta (klasama) i roku plaćanja. Napominjemo da je izmenom zakona o PDV-u, naknada koju otkupljivači isplaćuju poljoprivrednom proizvođaču povećana na 8% i da se više ne može isplaćivati gotovinski, već samo preko tekućeg računa ili računa štednje poljoprivrednika.

– Prilikom otkupa, otkupljivač je dužan da izda ispravu koja sadrži podatke o otkupljivaču i poljoprivrednom proizvođaču, naziv, količinu i kvalitet, odnosno klasu otkupljenih proizvoda, ceni otkupljenih proizvoda po jedinici mere, datumu, roku i načinu isplate. Ovu ispravu potpisuje i poljoprivredni proizvođač. Važno je da, pre potpisivanja, poljoprivrednik bude siguran da su cene, količine, rok i način isplate jasno i nedvosmisleno navedeni jer svojim potpisom daje saglasnost na navedene uslove.

– Propisana je i obaveza da na otkupnom mestu bude istaknuto obaveštenje resornog ministarstva o pravima i obavezama učesnika u otkupu sa telefonima nadležnih inspekcija kojima se poljoprivredni proizvođači mogu obratiti u slučaju da su njihova prava ugrožena od strane otkupljivača.
Tržišna inspekcija će svojim prisustvom na terenu, preventivnim i korektivnim delovanjem, sprovoditi aktivnosti i preduzimati mere u okviru svoje nadležnosti. Naročito ćemo obratiti pažnju i sankcionisati ona lica koja neovlašćeno otkupljuju popoprivredne proizvode. Smatramo da je to vrlo bitno, kako za otkupljivače tako i za same poljoprivredne proizvođače.
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija kontroliše i preduzima mere u skladu sa svojim nadležnostima i pravnom regulativom. Ministarstvo ne može da utiče na sve uslove na tržištu, pre svega na visinu otkupne cene koja se slobodno formira u zavisnosti od uslova na tržištu, kao ni na poslovnu politiku učesnika u otkupu koji su slobodni da samostalno stupaju u ugovorne odnose. Samim tim i poljoprivredni proizvođač mora biti zainteresovan da zna sa kim stupa u poslovne odnose. Savetujemo poljoprivredne proizvođače da se blagovremeno informišu o otkupljivaču kojem prodaju svoje proizvode, da zahtevaju od otkupljivača da se pre predaje proizvoda izjasni po kojim uslovima se vrši otkup, da prilikom otkupa zahtevaju od otkupljivača ispravu kojom se dokumentuju ugovoreni uslovi otkupa, jer samo na taj način inspekcijske službe mogu preduzeti mere i obezbediti da se prava poljoprivrednih proizvođača zaštite.

Sektor tržišne inspekcije