• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Zaštita privatnosti u digitalnom dobu
 • Zaštita privatnosti u digitalnom dobu

  Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, pozdravila je održavanje Foruma „Privatnost u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov“, koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ističući da izbor teme i definisani ciljevi skupa, potvrđuju da je i na najvišem naučnom nivou digitalna bezbednost prepoznata kao jedan od prioritetnih nacionalnih izazova.

  Zaštita privatnosti u digitalnom dobu

  Ona je ovom prilikom podsetila da je Ministarstvo nadležno za telekomunikacije izradilo niz zakonskih akata koji su doprineli pravnom i strateškom uređenju digitalnog prostora i kojima je omogućeno uspostavljanje održivih mehanizama za zaštitu informacija i informacionih sistema, ali i za jačanje digitalne bezbednosti građana i zaštitu njihove privatnosti.

  Državni sekretar je navela da su tokom prošle godine doneti Zakon o informacionoj bezbednosti i podzakonska akta kojima su definisani informacioni sistemi od posebnog značaja, mere zaštite, incidenti i načini njihovog prijavljivanja. Zatim, da je usvojena Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji kojom je obuhvaćen javni, privredni, akademski sektor, ali i celokupna nacionalna informaciona bezbednost, radi zaštite podataka sistema i radi zaštite građana od zloupotreba novih tehnologija.

  „Kao primer snažnog nacionalnog odgovora na problem zaštite privatnosti i digitalne bezbednosti, navela bih rešavanje ovog pitanja kod najmlađe populacije, koja je, iako familijarna sa digitalnim okruženjem, najugroženija. Na predlog Ministarstva za telekomunikacije usvojena je Uredba za zaštitu i bezbednost dece prilikom korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija, na osnovu koje je uspostavljen Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu“, rekla je Matić, napominjući i da je kao odgovor daljem razvoju novih tehnologija, pre svega, novih mreža, interneta svih stvari, upotrebi klauda i uvođenju drugih inovativnih rešenja, pripremljen i novi zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji je u Skupštini, i koji treba da doprinese bezbednosti digitalne komunikacije i poslovanja i jačanju poverenja građana i privrede u nove digitalne servise.

  Zaštita privatnosti u digitalnom dobu

  „Savladavanje izazova digitalne bezbednosti i zaštite privatnosti, nije u restriktivnom pristupu. Na državi je, kao i na nauci, da omogući slobodno korišćenje tehnologije radi olakšanog poslovanja, učenja, rešavanja svakodnevnih obaveza i kreativnog ostvarivanja, odnosno da podstakne uključivanje svih građana u digitalizaciju koja je uzela maha na globalnom planu. Zbog toga je važno obezbeđivanje digitalnog prostora, kroz uspostavljanje regulatornog okvira i pouzdane infrastrukture, ali i sprovođenje edukacije i jačanje svesti, čemu će doprineti i ovaj skup“, zaključila je Tatjana Matić.

  Učesnicima i publici Foruma koji su organizovali Srpska akademija nauka i umetnosti i Matematički institut SANU, obratili su se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i drugi predstavnici državne uprave, akademici, kao i predstavnici privrednog sektora.