Заштита приватности у дигиталном добу

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, поздравила је одржавање Форума „Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов“, који је одржан у Српској академији наука и уметности, истичући да избор теме и дефинисани циљеви скупа, потврђују да је и на највишем научном нивоу дигитална безбедност препозната као један од приоритетних националних изазова.

Заштита приватности у дигиталном добу

Она је овом приликом подсетила да је Министарство надлежно за телекомуникације израдило низ законских аката који су допринели правном и стратешком уређењу дигиталног простора и којима је омогућено успостављање одрживих механизама за заштиту информација и информационих система, али и за јачање дигиталне безбедности грађана и заштиту њихове приватности.

Државни секретар је навела да су током прошле године донети Закон о информационој безбедности и подзаконска акта којима су дефинисани информациони системи од посебног значаја, мере заштите, инциденти и начини њиховог пријављивања. Затим, да је усвојена Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији којом је обухваћен јавни, привредни, академски сектор, али и целокупна национална информациона безбедност, ради заштите података система и ради заштите грађана од злоупотреба нових технологија.

„Као пример снажног националног одговора на проблем заштите приватности и дигиталне безбедности, навела бих решавање овог питања код најмлађе популације, која је, иако фамилијарна са дигиталним окружењем, најугроженија. На предлог Министарства за телекомуникације усвојена је Уредба за заштиту и безбедност деце приликом коришћења информационо комуникационих технологија, на основу које је успостављен Национални контакт центар за безбедност деце на интернету“, рекла је Матић, напомињући и да је као одговор даљем развоју нових технологија, пре свега, нових мрежа, интернета свих ствари, употреби клауда и увођењу других иновативних решења, припремљен и нови закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању који је у Скупштини, и који треба да допринесе безбедности дигиталне комуникације и пословања и јачању поверења грађана и привреде у нове дигиталне сервисе.

Заштита приватности у дигиталном добу

„Савладавање изазова дигиталне безбедности и заштите приватности, није у рестриктивном приступу. На држави је, као и на науци, да омогући слободно коришћење технологије ради олакшаног пословања, учења, решавања свакодневних обавеза и креативног остваривања, односно да подстакне укључивање свих грађана у дигитализацију која је узела маха на глобалном плану. Због тога је важно обезбеђивање дигиталног простора, кроз успостављање регулаторног оквира и поуздане инфраструктуре, али и спровођење едукације и јачање свести, чему ће допринети и овај скуп“, закључила је Татјана Матић.

Учесницима и публици Форума који су организовали Српска aкадемија наука и уметности и Математички институт САНУ, обратили су се и министар здравља Златибор Лончар, министар културе и информисања Владан Вукосављевић и други представници државне управе, академици, као и представници привредног сектора.