Усвојена стратешка документа за развој ИТ индустрије и унапређење информационе безбедности

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је доношење Стратегије развоја индустрије информационих технологија, коју је на предлог тог Министарства усвојила Влада Србије на седници одржаној 17. новембра, отворило велике могућности за подстицај ИТ сектору, чиме је Влада Србије потврдила да је ИТ један од стратешких приоритета у њеном програму.

„Стратегија ИТ индустрије коју смо припремили уз консултације са представницима водећих ИТ кластера, Привредне коморе Србије и других надлежних институција, представља важан документ који је основ за развијање конкретних програма којим ћемо искористити производне и извозне капацитете ИТ сектора“, изјавила је Татјана Матић.

Усвојена стратешка документа за развој ИТ индустрије и унапређење  информационе безбедности

„Дефинисали смо стратешке приоритете: развој успешних предузећа и производа у области информационих технологија, унапређивање административног окружења погодног за развој ИТ индустрије, јачање кадровских потенцијала и модернизација пословања у свим привредним гранама употребом ИТ“, истакла је Матић, најавивши и ускоро доношење Акционог плана Стратегије развоја индустрије информационих технологија, где ће, између осталог, бити и предвиђене мере за побољшање услова пословања домаћих ИТ компанија, подстицање оснивања нових ИТ предузећа и производње сопствених ИТ производа, као и подршке развоју ИТ кадрова како би се искористиле могућности за запошљавање.

„Створене су могућности да развијамо не само ИТ, већ да га ставимо у службу свих индустријских грана, као и у службу свих грађана, дакле, да створимо амбијент за брзо и ефикасно пословање за добробит свих“, рекла је Матић.

Она је напоменула да је за развој информационог друштва од великог значаја и усвајање четири уредбе Закона о информационој безбедности, такође нa јучерашњој седници Владе.

Усвојене су: Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја; Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја; Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја; као и Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја.