• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Savić na seminaru o unapređenju sajber bezbednosti
 • Savić na seminaru o unapređenju sajber bezbednosti

  Pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić otvorio je danas u Istraživačkoj stanici “Petnica” seminar pod nazivom „Unapređenje miljea sajber bezbednosti u Srbiji po usvajanju Strategije informacione bezbednosti“ u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

  Savić je naglasio da je u 2016. godini uspostavljen regulatorni okvir, donet je Zakon o informacionoj bezbednosti i usvojeni su podzakonski akti: Uredba o bližem uređenju liste poslova i delatnosti IKT sistema od posebnog značaja, Uredba o bližim uslovima za mere zaštite IKT sistema od posebnog značaja, Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT sistema, načinu interne provere IKT sistema i sadržaju izveštaja o proveri IKT sistema i Uredba o listi incidenata koje IKT sistemi od posebnog značaja prijavljuju Nadležnom organu.

  Savić na seminaru o unapređenju sajber bezbednosti

  Pomoćnik ministra je dodao i da je u 2016. godini obrazovano Vladino Telo za koordinaciju poslova informacione bezbednosti kao i radna grupa za izradu Strategije razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije.

  Sava Savić je istakao da je u okviru Strategije razvoja informacionog društva u RS do 2020. godine, informaciona bezbednost jedan od šest strateških prioriteta i dodao da su u okviru prioriteta informacione bezbednosti, utvrđena četiri ključna cilja: unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za informacionu bezbednost, zaštita kritične informacione infrastrukture, borba protiv visokotehnološkog kriminala.

  Savić je ovom prilikom predstavio i projekat osnivanja jedinstvenog nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, koji je pokrenut na osnovu Uredbe za bezbednost dece na internetu, koja nalaže prevenciju i edukaciju iz ove oblasti, kao i osnivanje centra za prijavljivanje svih vrsta zloupotreba interneta.

  Savić je naglasio da osim unapređenja onlajn bezbednosti dece, projekat ima za cilj i prevenciju i edukaciju, kao i podizanje nivoa digitalne pismenosti kod svih građana Srbije, i dodao da će u radu ovog centra biti uključene i druge nadležne institucije, kao što su MUP, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalne politike.

  Tokom proleća 2015.godine, Misija OEBS-a u Srbiji implementirala je projekat: “Ka nacionalnom okviru za sajber-bezbednost u Srbiji: izgradnja više partnerske platforme” u saradnji sa organizacijom civilnog društva Diplo centrom i uz podršku DCAF-a. U sklopu nastavka aktivnosti započetih ovim projektom, Misija je prošle godine organizovala seminar pod nazivom “Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju”.

  “Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija vodi Telo za koordinaciju poslova informacione bezbednosti. Pripreme za početak funkcionisanja Nacionalnog CERT-a su u toku, i očekuje se da će ovo telo početi operativno da radi 2017. godine.“, rekao je Sava Savić i dodao da CERT republičkih organa (UZZPRO) već godinama vrši zaštitu sistema državnih organa, kao i da su u pojedinim institucijama već uspostavljeni CERT-ovi (kao što je MUP CERT, AMRES CERT).

  Na ovom seminaru koji traje od 20.-22. decembra učestvuju predstavnici ključnih državnih institucija u ovoj oblasti, privatnog sektora i organizacija civilnog društva.

  Misija OEBS-a u Srbiji podržava razvoj nacionalnog okvira u Srbiji vezanog
  za rastuće pretnje koje dolaze iz sajber prostora, uz uključivanje javnog, korporativnog i akademskog sektora, kao i organizacija civilnog društva.