Савић на семинару о унапређењу сајбер безбедности

Помоћник министра за информационо друштво Сава Савић отворио је данас у Истраживачкој станици “Петница” семинар под називом „Унапређење миљеа сајбер безбедности у Србији по усвајању Стратегије информационе безбедности“ у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Савић је нагласио да је у 2016. години успостављен регулаторни оквир, донет је Закон о информационој безбедности и усвојени су подзаконски акти: Уредба о ближем уређењу листе послова и делатности ИКТ система од посебног значаја, Уредба о ближим условима за мере заштите ИКТ система од посебног значаја, Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ система, начину интерне провере ИКТ система и садржају извештаја о провери ИКТ система и Уредба о листи инцидената које ИКТ системи од посебног значаја пријављују Надлежном органу.

Савић на семинару о унапређењу сајбер безбедности

Помоћник министра је додао и да је у 2016. години образовано Владино Тело за координацију послова информационе безбедности као и радна група за израду Стратегије развоја информационе безбедности Републике Србије.

Сава Савић је истакао да је у оквиру Стратегије развоја информационог друштва у РС до 2020. године, информациона безбедност један од шест стратешких приоритета и додао да су у оквиру приоритета информационе безбедности, утврђенa четири кључна циља: унапређење правног и институционалног оквира за информациону безбедност, заштита критичне информационе инфраструктуре, борба против високотехнолошког криминала.

Савић је овом приликом представио и пројекат оснивања јединственог националног контакт центра за безбедност деце на интернету, који је покренут на основу Уредбе за безбедност деце на интернету, која налаже превенцију и едукацију из ове области, као и оснивање центра за пријављивање свих врста злоупотреба интернета.

Савић је нагласио да осим унапређења онлајн безбедности деце, пројекат има за циљ и превенцију и едукацију, као и подизање нивоа дигиталне писмености код свих грађана Србије, и додао да ће у раду овог центра бити укључене и друге надлежне институције, као што су МУП, Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике.

Током пролећа 2015.године, Мисија ОЕБС-а у Србији имплементирала је пројекат: “Ка националном оквиру за сајбер-безбедност у Србији: изградња више партнерске платформе” у сарадњи са организацијом цивилног друштва Дипло центром и уз подршку ДЦАФ-а. У склопу наставка активности започетих овим пројектом, Мисија је прошле године организовала семинар под називом “Ка националној стратегији за сајбер-безбедност у Србији – делови који недостају”.

“Министарство трговине, туризма и телекомуникација води Тело за координацију послова информационе безбедности. Припреме за почетак функционисања Националног ЦЕРТ-а су у току, и очекује се да ће ово тело почети оперативно да ради 2017. године.“, рекао је Сава Савић и додао да ЦЕРТ републичких органа (УЗЗПРО) већ годинама врши заштиту система државних органа, као и да су у појединим институцијама већ успостављени ЦЕРТ-ови (као што је МУП ЦЕРТ, АМРЕС ЦЕРТ).

На овом семинару који траје од 20.-22. децембра учествују представници кључних државних институција у овој области, приватног сектора и организација цивилног друштва.

Мисија ОЕБС-а у Србији подржава развој националног оквира у Србији везаног
за растуће претње које долазе из сајбер простора, уз укључивање јавног, корпоративног и академског сектора, као и организација цивилног друштва.