Prezentacije o zaštiti dece na internetu

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da su od početka školske godine u organizaciji tog Ministarstva održane prezentacije o zaštiti na internetu za preko 2000 učenika petih, šestih i sedmih razreda, kao i za oko 600 roditelja.

Prezentacije o zaštiti dece na internetu

Ona je navela da su edukatori Nacionalnog kontakt centra tokom prethodna dva meseca posetili škole u 20 gradova u Srbiji i tom prilikom držali prezentacije đacima i roditeljima o opasnostima na internetu i prevenciji i zaštiti od zloupotreba novih tehnologija.

„Centar od svog osnivanja u februaru ove godine predstavlja jedinstveno mesto za prijavu nelegalnih i uznemirujućih sadržaja i komunikacije na internetu i do sada je imao oko 3500 poziva i prijava. Istovremeno, funkcioniše kao savetodavni centar iz kojeg se putem telefona i digitalnih kanala pružaju informacije i saveti o bezbednom korišćenju interneta. Predstavnici centra takođe posećuju i škole kako bi ostvarili neposrednu komunikaciju sa decom i roditeljima i na taj način im ukazali na potencijalne opasnosti i oblike rizičnog ponašanja onlajn“, objasnila je Matić.

Prezentacije o zaštiti dece na internetu

Državni sekretar je podsetila da je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu počeo sa sprovođenjem edukacije krajem prošle školske godine kada su predavanja održana u najvećim školama u svim beogradskim opštinama, kao i da je do kraja godine planirana edukacija u još 14 škola u Srbiji.

Svi građani mogu se obratiti kontakt centru za informacije, savete ili prijave u vezi sa zloupotrebama novih tehnologija, besplatnim pozivom na broj telefona 19833 ili preko digitalne platforme www.pametnoibezbedno.gov.rs .