Почетак савременог информатичког образовања

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић честитала је генерацији ученика петог разреда основне школе, која од ове године у наставном програму добија информатику и рачунарство као обавезан предмет.

„Школска година која је наступила може се сматрати историјском у контексту савремених дигиталних стремљења, будући да уводи неопходно информатичко образовање за основце“, истакла је Матић.

Почетак савременог информатичког образовања

„Захваљујући овом предмету“, додала је, „ученици ће бити оспособљени за алгоритамски начин размишљања и примену тог знања и решавање проблема у свим областима, али и припремљени за будуће професионалне изборе, у којима ће дигиталне вештине и дигитална култура бити полазишта.“

„Такође, упознавање са информатиком од раног доба, допринеће подизању кадровских потенцијала, односно већем интересовању младих за ИТ индустрију, у којој постоји највећа потражња за радним местима“, рекла је државни секретар.

Она је подсетила да је са циљем подршке увођењу обавезне информатике у наставни програм, Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансирало израду мултимедијалних приручника из програмирања за пети и шести разред у оквиру иницијативе „Програмирај!“, која су јавно доступна, као и друге пројекте за подизање нивоа знања ученика у области програмирања, у оквиру Јавног конкурса за програме за развој информационог друштва.

„Спроведена су и два велика инфраструктурна пројекта, повезивање свих школа у Србији на Академску мрежу Србије и увођење вај-фаја у школе у руралним подручјима, који ће допринети квалитету наставе информатике и дати пуну сврху инсталираним дигиталним кабинетима“, закључила је Матић.