Obaveštenje o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13.februara 2018.godine, usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji RS.

Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija objavilo je Obaveštenje kojim se turističke organizacije, organizatori turističkog putovanja, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju za organizovano turističko putovanje, odnosno za organizovanje dela turističkog putovanja.

Pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu.

Korisnik subvencije ima pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane korisnika subvencija ( organizovano turističko putovanje), odnosno organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u kojoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent (organizovanje dela turističkog putovanja).

Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija za organizovano turističko putovanje po jednom stranom turisti iznosi 10 evra za ostvarenih tri do pet noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih šest i više noćenja utvrđenih programom putovanja.

Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija za organizovanje dela turističkog putovanja, odnosno za organizaciju i realizaciju najmanje dve usluge, iznosi 5 evra po jednom stranom turisti. U ovom slučaju korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent strane turističke agencije, koja na osnovu sopstvenog programa putovanja , organizovano dovodi turističku grupu od najmanje 15 stranih turista, sa boravkom u kategorisanim ugostiteljskim objektima smeštaj u periodu od najmanje tri noćenja, na teritoriji RS.

Obaveštenje, propisani obrasci i preporučena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs
Zahtev sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br.22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći
10.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje
111.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 1
15.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 2
20.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 3
18.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...