• Početna > Saopštenja i najave > Saopštenja > Kandidati koji su položili stručni ispit 3. jula 2017. godine