Digitalne obuke za penzionere

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da digitalizacija doprinosi opštem boljitku našeg društva, i da je zbog toga neophodno veće uključivanje svih generacija u savremene digitalne tokove.

Digitalne obuke za penzionere

Prilikom predstavljanja projekta „Sigurna starost“, koji uz podršku Ministarstva nadležnog za informaciono društvo i telekomunikacije, sprovodi Fondacija „Tijana Jurić“, državni sekretar je istakla da je pored programa koje to Ministarstvo sprovodi u protekle tri godine sa ciljem razvoja digitalne pismenosti kod dece i mladih, uočena potreba i za sticanjem i razvojem digitalnih veština starijih sugrađana.

„Kao i svi ostali korisnici interneta, penzioneri nisu dovoljno informisani o novim trendovima u virtuelnom prostoru, kao ni o rizicima, odnosno mogućim zloupotrebama. Zbog toga su programi edukacije neophodni i njima, budući da prednosti upotrebe novih tehnologija, mogu iskoriste samo pod uslovom da su zaštićeni i digitalno pismeni“, zaključila je Matić.

Digitalne obuke za penzionere

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo je programe obuka za penzionere u cilju podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija, u okviru Javnog konkursa za programe razvoja informacionog društva.