Danas stupio na snagu zakon o izmenama i dopunama zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

8. juna 2018. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
(„Sl. glasnik, broj 41/2018). Ministarstvo planira da izmene odgovarajućih podzakonskih akata donese u julu mesecu 2018. godine, od kada će u primeni biti novi obrazac ZURP.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik, broj 41/2018)