Vesna Novaković

Rođena je 3. januara 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1990. godine i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste.

U avgustu 2014. godine postavljena je za pomoćnika ministra za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Od jula 2003. godine zaposlena je u Ministarstvu, a od 2010. godine bila na poziciji načelnika Odeljenja za zaštitu potrošača, zadužena na poslovima definisanja i unapređenja politike zaštite potrošača u Srbiji u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji, stalne saradnje sa resornim ministarstvima, drugim nadležnim institucijama, komisijama i lokalnom samoupravom u cilju sprovođenja politike zaštite potrošača i dr.

Sekretar je Podgrupe stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja i učestvovala u radu Unapređenog stalnog dijaloga između Republike Srbije i Evropske unije u oblasti zaštite potrošača.

Učestvovala u pripremi, sprovođenju i nadzoru nad realizacijom projekata iz oblasti zaštite potrošača finansiranih iz pretpristupnih fondova Evropske unije (CARDS 2006 i IPA 2009), kao i pripremi i monitoringu projekata namenjenih jačanju kapaciteta udruženja za zaštitu potrošača finansiranih iz budžeta.

Član je Nacionalnog saveta za bezbednost proizvoda, kao i Komisije za standarde i srodne dokumente iz oblasti zaštite potrošača Instituta za standardizaciju.

Održala brojna predavanja i prezentacije na profesionalnim skupovima u cilju afirmisanja politike zaštite potrošača i objavila tekstove i intervjue u relevantnim časopisima u svrhu informisanja javnosti o pravima potrošača.

Od aprila 2001. do jula 2003. godine radila je u Robnim kućama Beograd.

Od januara 1990. do aprila 2001. godine radila je u Radio Televiziji Srbije.

Govori engleski jezik.

Udata i majka troje dece.