Прописи

Закони:

Закон о туризму
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
10662 Преузимања
Детаљније...

Закон о бањама
77.3 KB
1070 Преузимања
Детаљније...

Закон о јавним скијалиштима
198.4 KB
365 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
430.6 KB
579 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
310.0 KB
353 Преузимања
Детаљније...

Закон о посебним овлашћењима
155.9 KB
551 Преузимања
Детаљније...

Закон о приватним предузетницима
135.0 KB
3012 Преузимања
Детаљније...

Закон о привредним друштвима
733.5 KB
594 Преузимања
Детаљније...

Закон о удружењима
162.2 KB
261 Преузимања
Детаљније...


Посебне узансе у туризму
156.4 KB
1065 Преузимања
Детаљније...

Уредбе:

Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе
259.3 KB
793 Преузимања
Детаљније...

Правилници:

Делатност туристичких агенцијаУгоститељска делатност
Правилник о техничким стандардима приступачности
464.5 KB
24824 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – сеоско туристичко домаћинство и домаћа радиност
Категоризација угоститељских објеката за смештај


Стандарди
12.4 MB
268 Преузимања
Детаљније...
Стандарди за категоризацију кућа и соба
1.7 MB
19 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – марине и ловциКатегоризација туристичких места
Правилник о категоризацији туристичких места
735.3 KB
1326 Преузимања
Детаљније...

СкијалиштаПравилник о знаковима на скијалишту
754.4 KB
990 Преузимања
Детаљније...

Остали прописиСтратегија:
Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
1404 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период  2016. - 2025.
2.5 MB
1428 Преузимања
Детаљније...