Прописи

Закони:

Закон о туризму
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
12176 Преузимања
Детаљније...

Закон о бањама
77.3 KB
1169 Преузимања
Детаљније...

Закон о јавним скијалиштима
198.4 KB
379 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
430.6 KB
639 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
310.0 KB
374 Преузимања
Детаљније...

Закон о посебним овлашћењима
155.9 KB
567 Преузимања
Детаљније...

Закон о приватним предузетницима
135.0 KB
3350 Преузимања
Детаљније...

Закон о привредним друштвима
733.5 KB
621 Преузимања
Детаљније...

Закон о удружењима
162.2 KB
283 Преузимања
Детаљније...


Посебне узансе у туризму
156.4 KB
1258 Преузимања
Детаљније...

Уредбе:

Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе
259.3 KB
859 Преузимања
Детаљније...

Правилници:

Делатност туристичких агенцијаУгоститељска делатност
Правилник о техничким стандардима приступачности
464.5 KB
28521 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – сеоско туристичко домаћинство и домаћа радиност
Категоризација угоститељских објеката за смештај


Стандарди
12.4 MB
378 Преузимања
Детаљније...
Стандарди за категоризацију кућа и соба
1.7 MB
86 Преузимања
Детаљније...

Угоститељска делатност – марине и ловциКатегоризација туристичких места
Правилник о категоризацији туристичких места
735.3 KB
1349 Преузимања
Детаљније...

СкијалиштаПравилник о знаковима на скијалишту
754.4 KB
1021 Преузимања
Детаљније...

Остали прописиСтратегија:
Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
1430 Преузимања
Детаљније...

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период  2016. - 2025.
2.5 MB
2275 Преузимања
Детаљније...