Odsek za konkurentnost u turizmu

U Odseku za konkurentnost u turizmu obavljaju se poslovi koji se odnose na: integralno planiranje razvoja turizma i pratećih delatnosti; sprovođenje Strategije razvoja turizma Republike Srbije; pripremu, koordinaciju i sprovođenje nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na turizam, realizovanje master planova; sprovođenje i praćenje ostvarivanja politike prostornog i regionalnog razvoja turizma; pružanje stručne pomoći i podsticanje donošenja planova iz oblasti turizma na lokalnom nivou; pripremu i sprovođenje aktivnosti upravljanja turističkim destinacijama; pružanje stručne podrške, pripremu dokumentacije, monitoring i kontrolu nad realizacijom programa razvoja turizma; analiziranje i pripremu mera za unapređenje investicionih aktivnosti i ulaganja u turizmu; pripremu predloga i koordiniranje saradnje sa nadležnim organima jedinica lokalne samouprave, privrednim i drugim subjektima vezane za zaštitu turističkih prostora i turističkih vrednosti, predlaganje mera za unapređenje suprastrukture i infrastrukture vezanih za razvoj turizma; predinvesticionu i investicionu analizu ponuđenih projekata suprastrukture i infrastrukture vezanih za razvoj turizma;  sprovođenje aktivnosti kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava, analizu efekata sprovedenih mera u odnosu na postavljene ciljeve; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti turizma; predlaganje i sprovođenje mera za povećanje tržišne konkurentnosti turizma; pripremu stručno-analitičkih materijala i izveštaja o stanju u ovoj oblasti; dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.