КатегоризацијаОбавештење о издавању стандардизованих табли са ознаком категорије
31.7 KB
1589 Преузимања
Детаљније...

 


Хотели, Гарни хотели, Апарт хотели, Мотели, Пансиони, Туристичка насеља, Апартманска насеља и специјализација хотела


Захтев за одређивање категорије туристичког насеља
112.6 KB
571 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање хотела у категорије
698.4 KB
2334 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање гарни хотела у категорије
649.7 KB
1099 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање  апарт хотела у категорије
657.4 KB
558 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање мотела у категорије
485.9 KB
411 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање пансиона у категорије
67.9 KB
468 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање туристичких насеља у категорије
104.2 KB
381 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за специјализацију хотела
198.7 KB
585 Преузимања
Детаљније...


Изјава о испуњености  минимално техничких услова  за уређење и опремање гарни хотела
55.5 KB
890 Преузимања
Детаљније...


Кампови

Захтев за одређивање категорије кампа
71.2 KB
391 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање кампова у категорије
55.0 KB
360 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање кампова
21.0 KB
433 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (кампова)
23.6 KB
354 Преузимања
Детаљније...


Ловачке виле

Обавештење о потребној документацији за одређивање категорије ловачке виле
32.3 KB
359 Преузимања
Детаљније...

Захтев за одређивање категорије ловачке виле
43.0 KB
256 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минималних техничких услова за изградњу, уређење и опремање ловачке виле
304.1 KB
340 Преузимања
Детаљније...


Марине

Обавештење о потребној документацији за одређивање категорије марина
40.4 KB
340 Преузимања
Детаљније...

Захтев за одређивање категорије марине
66.0 KB
288 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености минималних техничких услова за изградњу, уређење и опремање марина
218.1 KB
282 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање марина у категорије
411.1 KB
254 Преузимања
Детаљније...


Сеоска туристичка домаћинства

Захтев за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
41.0 KB
1111 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање сеоских туристичких домаћинстава у категорије
316.9 KB
1126 Преузимања
Детаљније...


Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (сеоска туристичка домаћинства)
24.1 KB
1008 Преузимања
Детаљније...


Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе
52.2 KB
1575 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање соба у категорије
235.0 KB
1343 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање кућа у категорије
304.1 KB
1050 Преузимања
Детаљније...

Изјава о испуњености стандарда за разврставање апартмана у категорије
282.1 KB
1224 Преузимања
Детаљније...
Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)
24.1 KB
1152 Преузимања
Детаљније...